23.7.2018 Svátek slaví Libor

Příspěvkové organizace města

Mateřská škola v Brušperku

Usnesením č. „ZM-18/ZŘÍDILO, bod 4“, zřídilo zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dnem 1. ledna 2003 příspěvkovou organizaci města: „Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace“. Zabezpečuje předškolní vzdělávání, její součástí je i školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí, žáků a pracovníků MŠ, ZŠ a ZUŠ. Mezi doplňkové činnosti patří i celotýdenní zajišťování stravování obyvatel a zaměstnanců DSO. Zajišťuje včasnou a řádnou údržbu a opravy svěřeného majetku zřizovatelem. Mateřská škola se 4 třídami s celodenním provozem a s kapacitou 112 dětí byla od 1. září 2012 rozšířena o odloučené pracoviště na adrese K Náměstí 261. Zde jsou umístěny 2 třídy s kapacitou pro 45 dětí. Nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy se tak zvýšil na 157.

Tel.: 558 666 221
Web: www.ms-brusperk.cz
E-mail: mail@ms-brusperk.cz

Základní škola Vojtěcha Martínka

Zřízena 1. ledna 1994 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou na dobu neurčitou. Zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku. Provozuje školní družinu a školní knihovnu, zajišťuje běžnou údržbu a správu majetku, který je škole svěřen delimitačním protokolem.

Tel.: 558 666 227
Web:zs.brusperk.cz
E-mail: zsbrusperk@seznam.cz

Součástí Základní školy Vojtěcha Martínka je sportovní hala, která je v pracovních dnech do 16.00 hod. využívána žáky ZŠ v rámci výuky. Po 16.00 hod. a v sobotu a v neděli je hala komerčně pronajímána.

Tel.: 774 625 702 (od 7.00 do 16.00), 777 727 666 (od 16.00 do 22.00), 558 666 227 (od 7.00 do 22.00)
Web: zs.brusperk.cz
E-mail: hala@zs.brusperk.cz

Domov pro seniory Ondráš

Zřízený 1. 9. 1997 jako příspěvková organizace na dobu neurčitou. Zřizovací listina byla schválena Městským zastupitelstvem dne 19. 6. 1997. Zajišťuje komplexní služby sociální péče starým a zdravotně postiženým občanům. Zabezpečuje s tím související provozní, finanční a hospodářskou činnost. Poskytuje i relaxační služby pro veřejnost. Na katastru města Brušperk zajišťuje potřebným občanům pečovatelskou službu.

Z celkové kapacity 60 lůžek, je 20 lůžek vyčleněno jako ošetřovatelských. Obyvatelé domova jsou umístění ve 2 jednolůžkových, 2 třílůžkových a 26 dvojlůžkových pokojích. Počet žadatelů o umístění je celkem 107.

Tel.: 558 666 718
Web: www.domovbrusperk.cz
E-mail: dd.ondras@brusperk.com

Základní umělecká škola

Zastupitelstvo města na 8. zasedání dne 11. 4 2012 zřídilo k datu 1. 7. 2012 příspěvkovou organizaci města Brušperka pod názvem: Základní umělecká škola, Brušperk ( bývalým zřizovatelem byl Moravskoslezský kraj). K uvedenému datu zřízení došlo k přemístění Základní umělecké školy z budovy na ul. K Náměstí č.p. 261 do jihovýchodního křídla budovy Základní školy Vojtěcha Martínka na ul. Sportovní č.p. 584. Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru pro děti města Brušperka a obcí blízkého okolí. V hudebním oboru zajišťuje výuku zpěvu a hry na klavír, housle, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, cimbál a elektronické klávesové nástroje. Kapacita školy je 400 žáků.

Tel.: 558 666 275, 777 487 741

web: www.zusbrusperk.cz
E-mail: reditel@zusbrusperk.czKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky