19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 09. rady města

Usnesení 9. schůze rady města Brušperk konané dne 7. května 2003

RM – 9/SCHVALUJE

94.         Program 9. schůze rady města.

95.         Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

96.         Dodatek č. 1 ke SOD s firmou Bergenie, s. r. o., Na Lani 224, 741 01 Nový Jičín, IČO 25841751, který řeší více a méně práce ve vybavení interiéru městské knihovny v celkové výši Kč 189 362,90 vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

97.         Rozpočtové opatření č. I/2003 ve výši Kč 0,- na vybavení kanceláří městské knihovny, spočívající ve snížení rozpočtové rezervy o Kč 103 480,- a navýšení oddílu, § 3314, pol. 5137 a 5169 o tuto částku.

98.         Na návrh tajemníka MěÚ odměny dle předlohy č. 3 Mgr. Jaroslavě Neuwirthové a paní Aleně Stodolové za přípravu a provedení dekorace nových vitrín v ND č. p. 9 s tématikou „Z historie Brušperka“.

99.         Smlouvu se SME, a. s. Ostrava, IČO 47675691, se sídlem 28. října 152, 709 02 Ostrava na provozování sítě veřejného osvětlení v Brušperku. Doba platnosti smlouvy činí od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2008, roční cena je stanovena ve výši Kč 572 236,- včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

100.     Smlouvu s firmou Karel Vala, IČ 11540621, Fryčovická 120, Brušperk na výstavbu MK přilehlé k ulici Studniční. Součástí stavby je i vybudování 2 ks kanalizačních vpustí, povrch je proveden v živičném recyklátu. Cena díla je stanovena na Kč 162 433,- včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

101.     Zhotovení orientačního systému městské knihovny včetně popisek jednotlivých knižních oddělení a klíčového systému s firmou Markéta Šmiřáková, IČ 60056010, Staroveská 589, Brušperk za cenu max. Kč 11 000,- včetně DPH.

102.     Smlouvu na výběr poplatků za provozování společných televizních antén v majetku města s firmou INTEGRAM, Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1 za cenu Kč 0,60 za 1 přípojku měsíčně. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

103.     Nákup výpočetní techniky pro městskou knihovnu od firmy PIKE COMPUTER CS, IČ 47150512, Fryčovická 186, Brušperk za cenu Kč 160 035,- včetně DPH. Nákup představuje 4 ks počítače, 5 ks LCD obrazovek včetně hardwarového vybavení.

104.     Smlouvu o podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrného zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu pro 4 RD v lokalitě u přehrady č. 1 s SME, a. s. Ostrava, IČ 47675691, 28. října 152, Ostrava. Cena podílu činí Kč 38 099,- včetně DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

105.     Smlouvu na nájem obecního bytu č. 3 na ulici K Svaté vodě č. p. 1086 s panem Pavlem Milatem na dobu určitou od 13. 5. do 31. 10 2003.

106.     Účast kronikářky města na semináři kronikářů v Ostravě včetně úhrady účastnického poplatku a cestovného.

RM – 9/ROZHODUJE

7.             O poskytnutí dotací zájmovým a tělovýchovným organizacím ve výši částek, které jsou uvedeny v předloze č. 2.

8.             O dotaci ve výši Kč 1 500,- Tělocvičné jednotě Sokol Brušperk na akci Běh Terryho Foxe 2003 spojeného s akcemi v rámci Dne dětí.

RM – 9/BERE NA VĚDOMÍ

26.         Informaci o odpadovém hospodářství za rok 2002

27.         Informace ze zápisu sociální a zdravotní komise č. 4/2003.

RM – 9/UKLÁDÁ

26.         Seřadit návrhy sociální a zdravotní komise na obsazení obecního bytu dle sociální potřebnosti žadatelů

Z: sociální a zdravotní komise

T: průběžně.

V Brušperku 28. května 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky