19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 11. rady města

Usnesení 11. schůze rady města Brušperk konané dne 18. června 2003

RM – 11/SCHVALUJE

123.     Program 11. schůze rady města.

124.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

125.     Nový způsob svozu a likvidace odpadů z košů umístěných na veřejném prostranství s platností od 1. 7. 2003 popsaný v příloze předlohy č. 2.

126.     Provádění pravidelných revizí a kontrol vyhrazených plynových zařízení s firmou Zdeněk Krmášek, Družstevní 822, Brušperk, IČ 11541962.

127.     Na návrh tajemníka MěÚ odměnu ředitelce MŠ Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, za I. pololetí 2003 dle přílohy k předloze č. 5.

RM – 11/ROZHODUJE

12.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na opravy vodorovných střech objektů ZŠ V. Martínka Brušperk s firmou KLEMP, Radomil Šajtar, Fryčovice 662, IČ 12664235 za cenu Kč 798 710,- vč. DPH. Součástí ceny je mimo opravy izolace i demontáž a zaplechování komínů staré kotelny. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy

13.         O účasti ředitelů příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a DDO na schůzích rady města a to před ukončením školního a kalendářního roku.

14.         O prodloužení smluv na nájem obecních bytů:

Petr Janiurek, K Svaté vodě 1086 do 30. 9. 2003

F. Adamovský a J. Štarhová, K Svaté vodě 582 do 31. 12. 2003

Vladimíra Juřinová, K Svaté vodě 582, do 31. 7. 2004

Bohuslav Lariš, Staroveská 270 do 31. 12. 2003

Jaroslav Baláž, K Svaté vodě 1086, do 31. 12. 2003

Jaroslav Petr, K Svaté vodě 1086, do 28. 2. 2004

Jaroslav Pělucha, K Svaté vodě 1086, do 31. 8. 2004.

RM – 11/UKLÁDÁ

31.         Připravit technicko-ekonomický rozbor nákladů a potřeby pracovních sil při likvidaci odpadu z košů umístěných na veřejném prostranství

          Z: tajemník MěÚ

          T: 13. rada města.

32.         Předložit rozpočet ZŠ na rok 2003 s rozpisem položek pro opravy a údržbu

          Z: ředitel ZŠ V. Martínka Brušperk

          T: 12. schůze RM.

33.         Předložit rozpočet MŠ na rok 2003 s rozpisem položek pro opravy a údržbu

Z: ředitelka MŠ Brušperk

T: 12. schůze RM.

34.         V souvislosti s plněním požadavků dle vyhlášky č. 107 a 108 z roku 2001 připravit,  v případě zvýšených nákladů, rozpočtové opatření v oddílu 3111, položka 5331 pro MŠ (max. ve výši Kč 70 000,- na straně výdajů)

          Z: ředitelka MŠ, pí Dušková

          T: 30. 9. 2003.

RM – 11/DOPORUČUJE ZM

32.         ZM-5/SCHVALUJE

Program rozvoje města Brušperk.

RM – 11/BERE NA VĚDOMÍ

36.         Přímé zadání zakázky malého rozsahu podle § 49 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na opravu vodorovné střechy objektu pavilonu č. I MŠ Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace za cenu max. Kč 87 000,- s firmou Klempířství Šindler, Na Skalce 505, Krmelín, IČO 44778490.

37.         Informace ředitele ZŠ V. Martínka o požadavcích na opravy a údržbu objektu ZŠ V. Martínka v celkové výši cca 1 760 000,- Kč s tím, že budou použity plánované prostředky na investice a úspory příspěvku na provoz, částka cca 200 tis. za opravy střech bude proplacena do 31. 3. 2004.

38.         Informaci ředitelky MŠ o nezbytných hygienických úpravách stravovacího zařízení mateřské školy v souvislosti s vyhláškou MZ ČR č. 107.

39.         Informaci ředitelky MŠ Brušperk, Sportovní 520, příspěvkové organizace, o uzavření provozu v období od 7. 7. do 31. 8. 2003.

40.         Informace ze zápisu sociální a zdravotní komise č. 6/2003.

RM – 11/INFORMACE

místostarosty:

14.         O požadavku na opravu cca 10 – 12 m betonové zídky pravého břehu Horního Koťbachu za telefonní budkou na ul. K Pastevníku sousedící s pozemkem paní Kabátové.

Mgr. Pavla Plečky:

15.         O nabídce na možnost odkupu zařízení likvidované parlamentní kuchyně. Informace zašle starosta města Bělotín.

p. Lubomíra Dlouhého:

16.         O obecně závazné vyhlášce obce Pohořelice, která řeší problematiku nočního klidu.

17.         O upozornění občana na skutečnost, že ve smuteční síni postrádá telefonní linku.

18.         O nutnosti ořezu větví stromů (zahrada Brumovských), které zasahují na schody na Antonínov (nutná dohoda s majitelem).

tajemníka MěÚ:

19.         O připravovaném ořezu památného stromu (buk červenolistý) na městském hřbitově. Termín prořezu je plánován na měsíc červenec, cena by neměla překročit 14 tis. Kč.

V Brušperku 24.  června 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky