20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 12. rady města

Usnesení 12. schůze rady města Brušperk konané dne 16. července 2003

RM – 12/SCHVALUJE

128.     Program 12. schůze rady města.

129.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

130.     Žádost o poskytnutí dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na podporu sítě informačních center v Moravskoslezském kraji a zmocňuje starostu k podpisu žádosti.

131.     Žádost o finanční příspěvek z České centrály cestovního ruchu na přeznačení Informačního centra Brušperk v rámci jednotné symboliky ČR v rozsahu:

a) označení provozovny IC – velikosti 50×50 cm

b) doplněk směrovky městského informačního systému – velkost cca 13×13 cm

c) webová prezentace – velkost cca 72 x 72 pixelů.

132.     Členství  Informačního centra Brušperk v Asociaci turistických a informačních center ČR a zaplacení ročního členského příspěvku ve výši Kč 4 000,-.

133.     Nákup pohlednic a skládaček s motivy Beskyd, Štramberku, Hukvald a Frýdecko-Místecka pro prodej v Informačním centru Brušperk za účelem dalšího prodeje (prvotní nákup cca Kč 1 000,- dále pak podle zájmu).

134.     Ceník služeb poskytovaných v Informačním centru Brušperk platný od 1. července 2003.

135.     Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za II. čtvrtletí 2003 dle předlohy č. 5.

136.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 30921/00 s firmou Marius Pedersen, a. s., Divize Morava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín, IČ 42194920 na zajištění svozu odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích k. ú. Brušperk (řeší snížení ceny o cca Kč 1 000,-/měsíc). Současně zmocňuje starostu k dodatku č. 2.

137.     Smlouvu o dílo č. 31570/03 s firmou Marius Pedersen, a.s., Divize Morava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín, IČ 42194920 na zajištění komplexní služby v oblasti nakládání s odpady pro město Brušperk s účinností od 1. 7. 2003 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

138.     Návrh odboru FMVV MěÚ Brušperk na výběr jednotné výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve výši Kč 10,- pro všechny děti přihlášené do tohoto zařízení.

RM – 12/ROZHODUJE

15.         O přímém zadání zakázky malého rozsahu podle § 49 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů na komplexní zajištění veřejné obchodní soutěže na stavbu „Kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část, Brušperk“ s firmou RTS, a. s. Brno. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM – 12/UKLÁDÁ

35.         Zpracovat Požární řád obce

          Z: tajemník MěÚ

          T: 30. 9. 2003.

RM – 12/BERE NA VĚDOMÍ

41.         Kontrolu plnění usnesení 10. a 11. schůze rady města.

42.         Dopis Ing. Pavla Vantucha ze dne 18. 6. 2003 a odpověď starosty na tento dopis.

RM – 12/INFORMACE

starosty:

20.         O úkolech z porady vedení města a MěÚ, jejichž plnění je z důvodu zahájení výstavby ČOV nutno urychlit.

21.         O jednání s p. Hájkem, držitelem jedné z neoficiálních stránek města na internetu.

tajemníka MěÚ:

22.         O zřízení státního dozoru na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích na k. ú. Brušperk. Průkaz k výkonu státního dozoru nad pozemními komunikacemi vydává pověřenému pracovníkovi pro město Brušperk na základě zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad MSK.

V Brušperku 18. července 2003
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Svatopluk Slovák.
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky