20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 15. rady města

Usnesení 15. schůze rady města Brušperk konané dne 24. září 2003

RM – 15/SCHVALUJE

161.     Program 15. schůze rady města.

162.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Lubomíra Dlouhého.

163.     Bezúplatné užití znaku města Brušperk na nálepce Klubu českých turistů Brušperk pro rok 2003.

164.     Směrnici o inventarizaci majetku a závazků města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka, Mateřské školy a Domova důchodců Ondráš na rok 2003.

165.     Smlouvu na předláždění místní komunikace u ZUŠ, spojnice ulice K Náměstí a ul. Fryčovická, s firmou KAREL VALA, Fryčovická 120, Brušperk, IČO 11540621, za smluvní cenu 396 Kč/m2 dlažby a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

166.     Provedení opravy povrchu terasy Národního domu č. p. 9 firmou TOMÁŠ GAĎOUREK, Jamnická 17, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 12641014 za cenu 48 000 Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM – 15/ROZHODUJE

19.         V plném rozsahu akceptovat doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ a vybrat jako nejvhodnější nabídku obchodní veřejné soutěže nabídku firmy ŽS Brno, a. s.

20.         O uzavření nájemní smlouvy na správcovský byt v šatnách na stadiónu u školy rodině Libora Masopusta, Zahradní 798, Brušperk na dobu určitou jednoho roku od 1. 10. 2003.

21.         O poskytnutí peněžních darů ve výši 1 000 Kč na osobu pro občany: Ing. Radek Parma, Kamil Křístek, Vítězslav Vyplel, Jan Bulanda a Stanislav Krompolc.

RM – 15/BERE NA VĚDOMÍ

53.         Informaci starosty o provedených pracích v rámci Programu rozvoje města v měsíci srpnu a září 2003.

 

V Brušperku 26. září 2003
Zapsal: Ing. Pavel Káňa
Ověření usnesení: LubomRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky