18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 19. rady města

Usnesení 19. schůze rady města Brušperk konané dne 26. listopadu 2003

RM – 19/SCHVALUJE

215.     Program 19. schůze rady města.

216.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

217.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Ing. TOMÁŠE ŠULÁKA, Stará Ves n.O. 591, IČ 11191708, projednané na RM-8/SCHVALUJE, bod 79, který řeší vícepráce a s tím související posunutí termínu ukončení prací do 30.11.2003 za cenu max. 172 966,40 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

218.     Ceník za provoz využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání s platností od 1.1.2004 dle předlohy č. 6.

219.     Na návrh tajemníka MěÚ odměnu řediteli ZŠ V. Martínka Brušperk za II. pololetí 2003 dle předlohy.

220.     Peněžitý dar ve výši 5 000 Kč dětskému divadelnímu kroužku „Brušperáček“ při ZŠ V. Martínka Brušperk na jeho činnost.

221.     Navýšení platu ředitelce Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvkové organizace o 500 Kč s účinností od 1. 9. 2003.

RM – 19/REVOKUJE

3.             Usnesení 18. schůze RM, část SCHVALUJE, bod 207 s náhradou:

RM-19/SCHVALUJE, bod 217.

RM – 19/JMENUJE

7.             Ing. Svatopluka Slováka členem pracovní skupiny zastupitelstva města, která má pro jeho zasedání připravit návrhy na řešení problematiky uvolněných prostor v budově základní školy po vystěhování dětského domova.

RM – 19/BERE NA VĚDOMÍ

75.         Den 17. prosinec 2003 jako plánovaný termín konání 20. schůze rady města.

 

V Brušperku 8. prosince 2003 zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky