20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 2. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 2. schůze rady města Brušperk konané dne 27. prosince 2006

RM-2/SCHVALUJE

46.       Program 2. schůze rady města.

47.       Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

48.       Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 77 na studii přestavby bývalého dětského domova v Brušperku s firmou Architektonická kancelář Ing. arch. Tomáš Šonovský, Teslova 2, 702 00  Ostrava 1, IČ: 12658391. Dodatkem se posouvá termín předání studie na 10.1.2007. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 2.

49.       Dodatek č. 1 ke smlouvě na opravu chodníku na ul. Fryčovická s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ: 11540613. Dodatek specifikuje druh a rozsah víceprací a stanovuje cenu ve výši max. 72 000 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

50.       Užití znaku města na sportovních dresech mužstva a zmenšených reklamních dresech Futsalového klubu Brušperk.

51.       Dotace na činnost oddílu košíkové ve výši 3 050 Kč na rok 2006.

52.       Odměny ředitelům příspěvkových organizací města a vedoucí organizační složky města za II. pololetí 2006 ve výších dle předlohy č. 6.

53.       Odměny předsedkyním Kulturní komise a Komise sociální a zdravotní za III. čtvrtletí 2006 dle předlohy.

54.       Odměnu všem členům Komise k projednávání přestupků za období 2002 – 2006.

RM-2/ROZHODUJE

55.       O přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2007 pro město Brušperk – městskou knihovnu, organizační složku města – na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 260 000 Kč. Zároveň zmocňuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje.

56.       O prodloužení smluv o nájmu obecních bytů s:

§         panem Petrem Janiurkem a panem Petrem Skřenkem, K  Svaté vodě 1086, byt č. 2 od1. 1. 2007 – 31. 3. 2007,

§         paní Julií Štarhovou a panem Františkem Adamovským, K Svaté vodě 1086, byt č. 3 od 1 .1. 2007 – 31. 3. 2007,

§         panem Bohuslavem Larišem, K Svaté vodě 1086, byt č. 7 od 1. 1. 2007 – 31. 3. 2007.

57.       O pronájmu přízemní kanceláře Národního domu paní Jaroslavě Huškové za cenu 2 000 Kč/ měsíc od 2. 1. 2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Součástí ceny za pronájem je spotřeba elektrické a tepelné energie. Současně zmocňuje starostu k podpisu nájemní smlouvy.

RM-2/UKLÁDÁ

58.       Projednat s představiteli Severomoravských vodovodů a kanalizací, a. s. zpětné umístění letopočtu kolaudace na objektu opravovaného vodojemu na Borošíně.

Z: tajemník MěÚ

T: duben 2007

RM – 2/BERE NA VĚDOMÍ

59.       Informaci starosty o výši odměny tajemníka MěÚ za II. pololetí 2006 dle předlohy č. 6.

60.       Informaci starosty o jednáních ve věci odkoupení hasičské výzbroje a výstroje od profesionálního hasičského sboru Válcoven plechu Frýdek-Místek v celkové výši maximálně 50 tis. Kč bez DPH.

61.       Den 17. ledna 2007 jako plánovaný termín konání 3. zasedání rady města.

 

V Brušperku 27. prosince 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky