20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 21. rady města

Usnesení 21. schůze rady města Brušperk konané dne 14. ledna 2004

RM – 21/SCHVALUJE

246.     Program 21. schůze rady města.

247.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu ing. Pavla Káňu.

248.     Výši měsíčních úhrad pro obyvatele Domova důchodců Ondráš za jedno, dvou a třílůžkový pokoj od 1. února 2004 – dle předlohy č. 2.

249.     Převod finančních prostředků města na úhradu mzdových prostředků pečovatelky DDO (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 114 221 Kč z oddílu, § 4314-pečovatelská služba na položku 5019-ostatní platy za rok 2003.

250.     Pořízení videozáznamu z průběhu výstavby čistírny odpadních vod v Brušperku („Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa–1. část“) s firmou Jaroslav Kunz, IČ 43551858, Dr. Martínka 201, 739 44 Brušperk. Rozsah prací byl stanoven na 1 hodinu vysílání v hodnotě max. 15 tis. Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

251.     Opravu elektroinstalace a vybudování sociálního zařízení v prostorách Klubu důchodců v objektu č.p. 22 s firmou Ing. Tomáše Šuláka, IČ 11191708, Stará Ves n.O. 591, za cenu 88 306 Kč vč. DPH. V této ceně jsou zahrnuty i zařizovací předměty sociální místnosti včetně el. bojleru v kuchyni. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

252.     Program 8. zasedání zastupitelstva města dne 26. ledna 2004 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1. Zahájení.

2. Připomínky a podněty občanů.

         3. Prodej majetku města.

         4. Jištění půjčky od SFŽP ČR formou bankovní záruky.

         5. Návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.

RM – 20/ROZHODUJE

35.         O uzavření dodatku č. 4 na nájem nebytových prostor 1. NP domu č.p. 479 s ing. Bohuslavem Konečným, IČ 13012304, K Svaté vodě 939, 739 44 Brušperk a současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

RM – 21/ODVOLÁVÁ

6.             Z funkce člena redakční rady Brušperského zpravodaje ing. Ivo Hartmanna.

RM – 21/JMENUJE

9.             Evu Grocholovou, bytem Srbská 268, Ostrava-Výškovice, za členku redakční rady Brušperského zpravodaje od 1. 1. 2004.

RM-21/UKLÁDÁ

72.         Zpracovat Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem a DDO, který řeší refundaci mzdových prostředků pečovatelky DDO s platností od 1. 1. 2004

Z: vedoucí OFMVV

T: 23. schůze RM.

RM-21/DOPORUČUJE ZM

ZM-8/SCHVALUJE

69.         Záměr města prodat z majetku města Obecní les a další pozemky dle předlohy.

RM – 21/BERE NA VĚDOMÍ

89.         Informace ze zápisu redakční rady Brušperského zpravodaje č. 12/03.

90.         Informace pracovní skupiny ZM na využití prostor ZUŠ, ZŠ a MŠ.

91.         Informaci dopravní společnosti CONNEX Morava na zřízení další autobusové linky vedoucí přes území města.

92.         Informaci o negativním výsledku soudního jednání ve věci převodu nemovitosti domu č. p. 479 mezi městem Brušperk a rodinou Miresovou.Den 11. únor 2004 jako plánovaný termín konání 22. schůze rady města.

 

V Brušperku 22. ledna 2004

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky