19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 38. rady města

38. schůze rady města Brušperk konané dne 18. dubna 2005

RM – 38/SCHVÁLILA

430.       Program 38. schůze rady města.

431.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

432.       Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. dubna 2005 v 15.30 hodin v sále Národního domu:

1.       Zahájení.

2.       Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.

3.       Připomínky a podněty občanů.

4.       Návrh rozpočtového opatření č. I-Z/2005 – výstavba sportovní haly.

5.       Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.

433.       Výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 23. a 24. dubna 2005 členy SK Brušperk.

434.       Poskytnutí příspěvku na činnost SK Brušperk ve výši 70 % celkové tržby za výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství stánkaři v době konání brušperské pouti ve dnech 23. a 24. 4. 2005.

435.       Odpověď na článek „Brušperk se zadlužuje…“,zveřejněný v informačních skřínkách ODS a NSDS a její zveřejnění na úřední desce MěÚ a informační desce IC.

436.       Návrh, který řeší finanční vyrovnání rozdílu mezi měsíční úhradou za pobyt v DDO a částí důchodu a to v těch případech, kdy po odečtení kapesného je tato část nižší než měsíční úhrada obyvatele DDO.

437.       Ponechat poplatek pro rok 2005 na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele  Domova důchodců Ondráš, kteří při rozhodnutí o přijetí do DDO neměli trvalý pobyt v Brušperku ve výši 15 000 Kč.

438.       Ponechat příspěvek z rozpočtu města pro rok 2005 na krytí provozních výdajů na jednoho obyvatele Domova důchodců Ondráš, kteří při rozhodnutí o přijetí do DDO měli trvalý pobyt v Brušperku ve výši 7 500 Kč.

RM – 38/ROZHODLA

130.       V plném rozsahu akceptovat doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V.Martínka v Brušperku“ a vybrat jako nejvýhodnější nabídku firmy Beskydská stavební, a. s. Frýdecká 225, 739 61 Třinec.

RM-38/DOPORUČILA ZM

ZM-16/SCHVÁLILO

171.       Rozpočtové opatření RO č. I-Z/2005 ve výši 20 mil. Kč.

ZM-16/SCHVÁLILO

172.       Čerpání úvěrového rámce v letech 2005 a 2006 ve výši 34 mil. Kč.

 

V Brušperku 26. dubna 2005
Zapsal: Ing. Pavel Káňa
Ověření usnesení: pan Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky