18.1.2019 Svátek slaví Vladislav

Usnesení 40. rady města

40. schůze rady města Brušperk konané dne 31. května 2005

RM – 40/SCHVÁLILA

467.     Program 40. schůze rady města.

468.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Svatopluka Slováka.

469.     Smlouvu o dílo s firmou Orel Vítězslav-Kamenická dílna, Liptáňské nám. 878, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 64083870 na restaurování kamenných vstupních portálů na nádvoří MěÚ v Brušperku za cenu 39 865 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

470.     Nabídku Ing. Daniela Hnitky, Švermova 1322, 742 58 Příbor, IČ 60798696 na dofocení stávajícího stavu a zhotovení nástěnné ortofotomapy o rozměrech 180×180 cm za cenu 15 600 Kč bez DPH.

471.     Smlouvu č. 23.0.633.0006 s Evropskou databankou, a. s. Veveří 456/9, 602 00 Brno, IČ 25519484 na poskytování telefonních informačních služeb. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

472.     Odměnu předsedkyni komise rady města – kulturní komise ve výši 900 Kč/I. čtvrtletí 2005.

RM – 40/ROZHODLA

137.     O pronájmu kopírovacího stroje Minolta Di1611 s firmou COPY STAR, s. r. o., Chodounského 38, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 25383370 za cenu 0,85 Kč bez DPH/kopie při 2 500 kopiích za měsíc. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o pronájmu.

138.     O Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě se Základní uměleckou školou Brušperk, K Náměstí 261, IČ 64120422, který řeší stavební úpravy hygienických zařízení ZUŠ odpovídající stanoveným normám pro školy a školská zařízení. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

RM-40/JMENOVALA

15.         Mgr. Aleše Vyviala ředitelem Základní školy Vojtěcha Martínka Brušperk a to s účinností od 1. srpna 2005.

RM-40/ODVOLALA

7.             Z funkce člena redakční rady BZ slečnu Evu Grocholovou dnem 1. 6. 2005.

RM-40/ULOŽILA

155.     Připravit návrh podmínek pro změnu pracovní náplně pracovníka pracovní skupiny zařazeného na dobu určitou jako hospodáře města

Z: tajemník MěÚ

T: 41. RM.

RM-40/VZALA NA VĚDOMÍ

252.     Kontrolu úkolů schůzí rady města.

253.     Umístění kopírovacího stroje Minolta Di1611 v Informačním centru města s tím, že stávající pronajatá kopírka bude opravena a nabídnuta městu pro potřeby stavebního úřadu.

254.     Výpověď z nájmu obecního bytu č. 1 v domě č. p. 1088 na ul. Sportovní, nájemce Libora a Lenky Masopustových se všemi z nájmu vyplývajícími závazky vůči městu ke dni 31. 8. 2005.

255.     Informaci starosty o postupu prací a rozsahu rozpracovanosti na stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa-1. část.

256.     Den 13. června 2005 jako plánovaný termín konání 41. schůze rady města.

 

V Brušperku 10. června 2005
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ing. Ivan Krupník, starosta



Rubrika: Usnesení rady města



Kontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky