16.12.2018 Svátek slaví Albína

Usnesení 49. rady města

Usnesení 49. schůze rady města Brušperk konané dne 15. února 2006

RM – 49/SCHVÁLILA

562.       Program 49. schůze rady města.

563.       Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavel Plečka.

564.       Smlouvu č. 16294 mezi městem Brušperk a firmou its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11 Frýdlant n. Ostr., IČ 25399144 o poskytování služeb v rámci projektu cestovního ruchu InfoČesko za cenu 1 990 Kč/rok vč. DPH a zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

565.       Dohodu o partnerství k zajištění bezplatné propagace turistického cíle ZOO Ostrava se Zoologickou zahradou, příspěvkovou organizací, Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, IČ 00373249. Současně zmocnila starostu k podpisu dohody.

566.       Dodatek č. 3 ke smlouvě WF 04/09 na zabezpečení mikrovlnného připojení internet v objektu MěÚ s firmou RO FINANCE, s.r.o., Fryčovická 121, 739 44 Brušperk, IČ 25897209, který řeší platební kalendář  pro rok 2006. Současně zmocnila starostu k podpisu dodatku č. 3.

567.       Smlouvu na provozování vodního díla další vyjmenované části kanalizace Brušperk vybudované při stavbě „Brušperk, kanalizace a ČOV-I. etapa – SO 101 Kanalizace, „Kanalizační stoka B0-lokalita k Šištotu“, „Kanalizační stoka A5 – lokalita Družstevní domy“ a „Brušperk, kanalizace a ČOV–I. etapa – SO 103 Sdružený objekt ČOV, vč. dalších souvisejících SO“ s SmVak Ostrava a.s., ul. 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

568.       Prodloužení termínu podání žádostí „Zásad pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci“ do 15. 3. 2006.

569.       Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní) za IV. čtvrtletí 2005 dle předlohy č. 12.

570.       Služební cestu starosty a místostarosty do Prahy za účelem získání referencí pro zařízení stavby sportovní haly a vyřízení formalit při ukončení akce výstavba ČOV-I. etapa, 1. část.

 

RM – 49/ROZHODLA

160.       O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s:

·        Romanem a Andreou Doležilovými, K Náměstí 22                 od 1. 03. 2006 do 31. 12. 2006

·        Pavlem a Silvií Bouzkovými, K Svaté vodě 572, byt č. 1         od 1. 03. 2006 do 31. 12. 2006

·        Tomášem Kocmanem a Evou Hanzelkovou,

      K Svaté vodě 581, byt č. 2                                                   od 1. 03. 2006 do 31. 12. 2006

·         Ivanem Lančou, K Svaté vodě 1086, byt č. 1                         od 1. 03. 2006 do 31. 12. 2006

·         Vilémem Žukovským, K Svaté vodě 1086, byt č. 6                od 1. 03. 2006 do 31. 12. 2006.

161.       O pronájmu zemědělské půdy na parc. č. 1315/3, 1315/9, 1317, 1318/3 a 1318/4 o celkové rozloze 1 450 ha s panem Jaromírem Kublákem, Fryčovice 239, 739 45, IČ 65178033.

 

RM – 49/ULOŽILA

177.       Zahájit správní řízení ve věci zařazení nově vybudovaných cest do pasportu místních komunikací

         Z: tajemník MěÚ

         T: červen 2006.

178.       Připravit návrh na vyhlášení záměru odkoupení pozemku v lokalitě Družstevní domy za účelem zřízení přístupovýách komunikací.

         Z: OFMVV

         T: ZM dne 29.3.2006.

179.       Zajistit vhodným dopravním značením místa pro stání pro osoby zdravotně tělesně postižené

Z: tajemník MěÚ

T: duben 2006.

 

RM – 49/VZALA NA VĚDOMÍ

348.       Kontrolu plnění úkolů 48. schůze rady města.

349.       Stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní k 09. 02. 2006.

350.       Plán odpadového hospodářství pro původce komunálního odpadu, tj. Město Brušperk s účinností min. do roku 2010.

351.       Termíny harmonogramu svozu velkoobjemových a nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2006.

352.       Informaci o přípravě návrhu rozpočtu města Brušperk na rok 2006.

353.       Informaci o stavu projednávání domovních přípojek odpadních vod s občany.

354.       Zprávu ředitele ZŠ Mgr. Aleše Vyviala o činnosti školy za rok 2005, zhodnocení I. pololetí 2006, výhledu počtu žáků ve třídách vyššího a nižšího stupně a stavu hygienických zařízení v budově školy, jejichž úpravy budou ukončeny do konce roku 2006.

355.       Informaci starosty o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka Brušperku“.

356.       Zprávu pana Karla Valy, jakožto zástupce firmy zajišťující v subdodávce výstavbu akce Kanalizace a ČOV, I. etapa, 1. část.

357.       Informace ze zápisu č. 1/2006 sociální a zdravotní komise rady města.

358.       Informace ze zápisu č. 10/2005 kulturní komise rady města.

359.       Informace ze zápisu č. 12/2005 a č. 1/2006 redakční rady Brušperského zpravodaje.

360.       Informace o konání poutí a jarmarků v roce 2006.

361.       Den 13. březen 2006 jako plánovaný termín konání 50. schůze rady města.

 

V Brušperku 2. března 2006

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení:   Mgr. Pavel Plečka

Ing. Ivan Krupník, starosta



Rubrika: Usnesení rady města



Kontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky