19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 53. rady města

Usnesení 53. schůze rady města Brušperk konané dne 31. května 2006

RM – 53/SCHVÁLILA

604.     Program 53. schůze rady města.

605.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

606.     Rozdělených zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2005 do peněžních fondů následovně:

            ZŠ V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek,

                        – do fondu odměn                    40 000,00 Kč

            – do rezervního fondu   102 218,63 Kč

            Mateřské školy Brušperk

            – do rezervního fondu               48 068,41 Kč

            – do fondu odměn                    20 000,00 Kč

            Domova důchodců Ondráš      20 000,00 Kč

            – do fondu odměn        147 832,00 Kč

            – do rezervního fondu               37 000,00 Kč

607.     Smlouvu o dílo nejvhodnější nabídky na vnitřní vybavení šaten a vstupního prostotu od firmy Vladimír Kuňák, Truhlářství, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 14569001 za cenu 325 703 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

608.     Provozování školního bufetu v prostorách Základní školy V. Martínka.

609.     Změnu užití finančního příspěvku města, a to na dopravu a ubytování pro žáka Marka Kozáka ve výši 5 000 Kč při účasti na Mezinárodní varhanní akademie 2006 ve Waldsassenu 2006.

610.     Smlouvu o dodávce vody s akciovou společností SmVaK, a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 do objektu bufetu u koupací přehrady. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

611.     Žádost SmVaKu Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 o povolení k provozování kanalizace podle § 6, odst. 1, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.

RM – 53/NESCHVÁLILA

15.       Finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

RM – 53/ROZHODLA

176.     Uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněným z věcného břemene:

Město Brušperk, se sídlem K Náměstí 22, 739 44 Brušperk, zastoupeno starostou Ing. Ivanem Krupníkem, IČ: 00296538 a povinným z věcného břemene: viz přiložený seznam.

177.     O výběru nejvhodnější nabídky na vnitřní vybavení šaten a vstupního prostoru od firmy Vladimír Kuňák, Truhlářství, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 14569001.

178.     O výběru nejvhodnější nabídky na vnitřní vybavení sportovní haly takto:

1.      Firma SPORT-CLUB, Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 26845431, dodá 234 ks sedaček a ochranné sítě do oken a za brankami v celkové ceně 337 365 Kč vč. DPH.

2.      Firma DOR-SPORT, s. r. o., Bruzovice 247, 739 36 Sedliště, IČ: 10605428, dodá veškeré ostatní zařízení dle seznamu v celkové ceně 628 558 Kč vč. DPH.

RM – 53/SOUHLASILA

9.         V souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s užitím znaku města na almanachu smíšeného pěveckého sboru Lašan.

RM – 53/DOPORUČILA ZM

ZM – 22/SCHVÁLILO

233.     Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2005 a souhlasí s celoročním hospodaření, a to bez výhrad.

ZM – 22/VZALO NA VĚDOMÍ

234.     Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2005.

RM – 53/ULOŽILA

199.   Zveřejnit závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2005 vyvěšením na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

           Z: tajemník MěÚ

            T: nejpozději do 6.6.2006

200.   Zajistit klíče od vývěsní skříňky u autobusové čekárny „Brušperk – střed“ a předat je.

            Z: tajemník

            T: konec června 2006

RM – 53/VZALA NA VĚDOMÍ

408.   Informaci ze zápisu č. 4/2006 a 5/2006 sociální a zdravotní komise a informaci č. 4/2006 a 5/2006 redakční komise RM.

409.   Změnu právní subjektivity u firmy ALPINE stavební společnost CZ, a. s. na ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí, IČ: 45192286.

410.    Den 13. červen 2006 jako plánovaný termín konání 54. schůze rady města.

 

V Brušperku 12. června 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky