16.1.2019 Svátek slaví Ctirad

Usnesení 55. rady města

Usnesení 55. schůze rady města Brušperk konané dne 21. června 2006

RM – 55/SCHVÁLILA

619.     Pozměněný program 55. schůze rady města.

620.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka.

621.     Smlouvu o dílo na opravu chodníku na části ul. Fryčovická, v úseku od odbočky k ZUŠ po ul. Sv. Floriána s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613. Za cenu 304 707 Kč vč. DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

622.     Smlouvu o dílo na výstavbu opěrné zídky na části ul. Krmelínská, chodníku na ul. Družstevní, chodníku v areálu ZUŠ podél její budovy, přípravu pro pokládku živičného povrchu a položení obruby na spojnici ul. Fryčovická a Dr. Martínka za cenu 960 578 Kč vč. DPH s firmou Karel Vala – VaS, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČ: 11540621. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

623.     Smlouvu o dílo na „Výměnu oken, zateplení fasád a opravu soklů domů čp. 581 a 582“ firmě A. G. C. Ostrava, spol. s  r. o., Hasičská 52/531, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 25843991 za cenu 1 744 472,10 Kč vč. DPH. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

624.     Smlouvu o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem zaměstnancům MěÚ Brušperk a dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva města s  Penzijním fondem České spořitelny, a. s., Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033. Současně zmocnila starostu k podpisu smlouvy.

RM – 55/ROZHODLA

187.     O výběru nejvhodnější nabídky na opravu chodníku na části ul. Fryčovická, v úseku od odbočky k ZUŠ po ul. Sv. Floriána s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613.

188.     O výběru nejvhodnější nabídky na výstavbu opěrné zídky na části ul. Krmelínská, chodníku na ul. Družstevní, chodníku v areálu ZUŠ podél její budovy, přípravu pro pokládku živičného povrchu a položení obruby na spojnici ul. Fryčovická a Dr. Martínka s firmou Karel Vala – VaS, Fryčovická 120, 739 44  Brušperk, IČ: 11540621.

189.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu na „Výměnu oken, zateplení fasád a opravu soklů domů čp. 581 a 582“ firmě A. G. C. Ostrava, spol. s r. o., Hasičská 52/531, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 25843991.

190.     O zadání zakázky malého rozsahu na penzijní připojištění zaměstnanců MěÚ a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Brušperk se státním příspěvkem u Penzijního fondu České spořitelny, a. s., Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, IČ: 61672033 a to s účinností od 1. 5. 2006.

191.     O ukončení nájmu s nájemci tržnice dohodou a to k 31. 7. 2006.

192.     Vrátit všem žadatelům již uhrazenou částku, spojenou s pořízením územně plánovací dokumentace – změny č. 4 územního plánu města Brušperk.

RM – 55/REVOKOVALA

9.         Usnesení RM-50/ROZHODLA, bod 168 s náhradou.

RM – 55/POVĚŘILA

Starostu vést jednání ohledně ukončení nájemní smlouvy s majitelem domu čp. 26 panem Břetislavem Lehnertem za podmínky: zachování veřejných WC v prostorách domu a dále pokračovat v jednání s firmou HRUŠKA, spol. s r. o. na formě jednorázového odstupného splatného při podpisu dohody o ukončení nájmu k 31. 07. 2006.

RM – 55/VZALA NA VĚDOMÍ

420.     Den 21. července 2006 jako plánovaný termín konání 56. schůze rady města.

 

V Brušperku 26. června 2006, Zapsala: Petra Kopčáková, DiS. Ověření přehledu usnesení: Ing. Svatopluk Slovák

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky