19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 57. rady města

Usnesení 57. schůze rady města Brušperk konané dne 19. července 2006

RM-57/SCHVÁLILA

629.     Program 57. schůze rady města.

630.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Pavla Káňu.

631.     Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice na částečné krytí nákladů na dopravu handicapovaných dětí z města Brušperk.

632.     Příspěvek z rozpočtu města na podporu osobní asistence společnosti Podané ruce – Projekt OsA Frýdek-Místek ve výši 5 000 Kč.

633.     Navýšení příspěvku Lašskému společenství ve výši 5 000 Kč.

634.     Rozpočtové opatření RO č. I – R/2006 ve výši 80,50 tis. Kč dle přílohy.

635.     Smlouvu o dílo na dokončení oprav fasády objektu MěÚ, úpravy zábradlí a drobné klempířské opravy na bytových domech v majetku města s firmou Ing. Tomáš Šulák, Stará Ves n. O. 591, IČ: 11191708, za cenu 71 007 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

636.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z  19. 8. 2005 na Návrh změny č. 4 územního plánu města Brušperk s Ing. arch. Konečnou, Urbanistická společnost, Novinářská 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 41393163 za cenu 17 528,70 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

637.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vladimír Kuňák, truhlářství, Trnávka 134, 742 58 Trnávka, IČ: 19569001, na výrobu atypické stolní desky za cenu 6 842,50 vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1smlouvy.

638.     Odstranění havarijního stavu domovní kanalizace domu čp. 270 na ul. Staroveské s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613.

639.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12-133-05 ze dne 18.5.2005 na dodávku stavby „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“ za cenu 980 108 Kč vč. DPH s firmou Beskydská stavební a. s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 45193509 a zmocnila starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy.

RM-57/ROZHODLA

194.     O uzavření smlouvy mezi městem Brušperk a paní Drahomírou Šnajderovou, bytem Brušperk, Fryčovická 207 o pronájmu části pozemku parc. č. 939 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Fryčovická na dobu neurčitou, a to od 1. 8. 2006 za cenu ve výši 0,50 Kč/m2 s měsíční výpovědní lhůtou.

195.     O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu s:

         panem Františkem Adamovským a paní Julií Štarhovou, K Svaté vodě 1086, byt č. 3 od

1. 9. 2006 – 31. 12. 2006,

         manžely Zdeňkou a Petrem Laníkovými, Sportovní 1088, byt č. 2 od        1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         manžely Boženou a Vladimírem Žembovými, Sportovní 1088, byt č. 3 od             1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         paní Alenou Berkovou, Dráhy 471, byt č. 2 od                 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         slečnou Kateřinou Žabenskou, Dráhy 471, byt č. 3 od      1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         paní Evou Štulíkovou, Dráhy 471, byt č. 4 od                   1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         paní Marií Zawadovou, Dráhy 471, byt č. 5 od                 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         slečnou Lucií Klímkovou, Dráhy 471, byt č. 6 od 1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         paní Ivou Kozelskou, K Svaté vodě 572, byt č. 8 od        1.9.2006 – 31.12.2007,

         manžely Renatou a Romanem Dlouhými, K Svaté vodě 582, byt č. 1 od   1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         paní Martinou Kročkovou, K Svaté vodě 582, byt č. 7 od            1. 9. 2006 – 31. 12. 2007,

         panem Jaroslavem Pěluchou, K Svaté vodě 1086, byt č. 4 od                   1. 9. 2006 – 31. 12. 2007.

196.     O jednostranném zvýšení nájemného podlahové plochy bytu, u něhož činil nájem 16 Kč/ 1 m2 na 16.62 Kč/ 1m2, a to v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Toto navýšení činí 3,9% aktuálního nájemného.

197.     O ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor k 31. 07. 2006 s paní Galinou Michajlovnou Tsarkovou, bytem Ukrajina, prospekt Pobědy 21/37, Dněprodžerzinsk, místo pobytu v ČR: Dr. Martínka 183, 739 44 Brušperk, IČ: 62257951.

198.     O ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor k 31. 07. 2006 s panem Manh Hung Tran, místo pobytu v ČR: Nádražní 226, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 46597549.

RM – 54/ULOŽILA

212.     Zveřejnit text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999.

            Z: tajemník MěÚ

            T: 19. 07. 2006          

213.     Dopracovat změnu dopravního značení na Náměstí J. Á. Komenského tak, aby zde bylo umožněno stání vozidel, majících povolení ke stání od města Brušperk.

            Z: tajemník MěÚ

            T: 58. RM

RM – 54/VZALA NA VĚDOMÍ

422.     Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 13. 07. 2006.

423.     Text výběrového řízení na poskytnutí zvýhodněného účelově vázaného úvěru z  Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999 od 1. 11. 2006.

424.     Zpracování materiálů na změnu dopravního značení na Náměstí J. Á. Komenského.

425.     Informaci ze zápisu č. 6/2006 sociální a zdravotní komise a informaci ze zápisu č. 6/2006 redakční rady BZ.

426.     Den 23. července 2006 jako plánovaný termín konání 58. schůze rady města.

 

V Brušperku 26. července 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Pavel Káňa

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky