20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 58. rady města

Usnesení 58. schůze rady města Brušperk konané dne 23. srpna 2006

RM-58/SCHVÁLILA

640.     Program 58. schůze rady města.

641      Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Lubomíra Dlouhého.

642.     Rozpočtové opatření RO č. II-R/2006 ve výši 360 tis. Kč v příjmech i výdajích.

643.     Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na doplnění veřejného osvětlení, za cenu 148 110 Kč bez DPH s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44 Brušperk, IČ: 11540613.Celková cena díla činí 1 960 846,30 Kč vč.DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1 .

644.     Ceny nájmu sportovní haly:

1. pro sportovní utkání             450 Kč/hod.

2. pro jednorázové využití        400 Kč/hod.

3. dlouhodobý pronájem          350 Kč/hod.

4. zapůjčení náčiní                      10 Kč/hod.

645.     Finanční příspěvek na opravu vstupního schodiště kostela sv. Jiří v Brušperku ve výši 50 tis. Kč.

 

RM-58/ROZHODLA

199.     O výběru nejvhodnější nabídky na opravu opěrné zdi na ulici Dr. Martínka a vybrala firmu Ing. Tomáš Šulák, 739 23 Stará Ves n.O., IČ: 11191708.

200.     O prodloužení smlouvy o nájmu obecního bytu č. 3 na ulici K Svaté vodě 573 s paní Janou Stralčínskou, se slečnou Lucií Stralčínskou a panem Patrikem Lagronem od 1. 9. 2006 – 31. 12. 2006.

 

RM-58/ULOŽILA

214.     Vymalování a úklid prostoru šaten pro účinkující při pořádání kulturních akcí. Tyto prostory případně dovybavit drobným nábytkem.

            Z: Mgr. Aleš Vyvial, ředitel ZŠ

            T: září 2006

215.     Zveřejnit záměr města prodat nemovitý majetek – pozemek parc. č. 83/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Zádvoří na fyzické i elektronické úřední desce městského úřadu.

            Z: OFMVV

            T: ihned

216.     Zřízení věcného břemene vedení kanalizace na pozemku p. č. 83/2 k. ú. Brušperk.

            Z: OFMVV

            T: 23. ZM

217.     Urychleně zajistit upřesnění stavu v napojování a projednat s vlastníky uvedenými v příloze č. 2. předlohy č. 9. připojení jejich nemovitostí na kanalizaci.

            Z: tajemník MěÚ

            T: do 29.08.2006

218.     Předložit přepracovaný návrh dopravního značení na náměstí J. Á. Komenského, dopravního značení a rozmístění zrcadel ve městě.

Z: tajemník MěÚ

T: 59. RM

 

RM – 58/DOPORUČILA ZM

ZM-23/ROZHODLO

239.     O převodu nemovité věci – parc. č. 83/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Zádvoří za smluvní cenu.

ZM-23/ROZHODLO

240.     O uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 25 000 Kč na překlenutí tíživé finanční situace manželům Renátě a Petrovi Moravcovým, bytem Brušperk, Zahradní 905.

 

RM – 58/VZALA NA VĚDOMÍ

427.          Stavy na bankovních účtech města a rozpočtové plnění dotací a daní k 17. 08. 2006.

428.          Výsledky hospodaření města Brušperk a příspěvkových organizací města, Základní školy V. Martínka Brušperk, Mateřské školy Brušperk a Domova důchodců Ondráš k 30. 06. 2006.

429.          Informaci o stavu napojování nemovitostí na kanalizaci odvádějící odpadní vody na ČOV.

430.          Znění dopisu, který je odpovědí paní Ing. Mácháčkové a čtyřem spoluautorům na jejich dopis ze dne 12. července 2006, adresovaný radě města.

431.          Den 20. září 2006 jako plánovaný termín konání 59. schůze rady města.

432.          Den 27. září 2006 jako plánovaný termín konání 23. zasedání zastupitelstva města Brušperk.

 

V Brušperku 24. srpna 2006

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Lubomír Dlouhý

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky