20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 1. zastupitelstva města

Usnesení z ustavujícího zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku konaného dne 26. listopadu 1998.

MZ ověřuje:

1. Mandáty členů městského zastupitelstva v Brušperku pro volební období 1998-2002 a jejich prohlášení o kandidatuře (§ 26, odst. 3, zákona čís. 152/94 Sb.) v následujícím složení:

 1. Růžena Bratterová (ČSNS)
 2. Ing. Jiří Dlouhý (KSČM – bezp., NK)
 3. Lubomír Dlouhý (KSČM)
 4. MUDr. Milan Giertl (SNK – bezp.)
 5. Mgr. Zdeněk Hlubek (ODS – bezp.)
 6. Ing. Josef Janotka (ODS)
 7. Ing. Pavel Káňa (SNK – bezp.)
 8. Ing. Vilém Konečný (ČSSD)
 9. Ing. Ivan Krupník (SNK – KSČM)
 10. Ing. Milan Kuchař (ODS – bezp.)
 11. Ing. Zdeněk Nelhybel (KDU-ČSL – bezp.)
 12. Mgr. Jaroslava Neuwirthová (KDU-ČSL)
 13. Mgr. Pavel Plečka (US – bezp.)
 14. Marcela Šodková (KSČM – bezp., NK)
 15. Ing. Miroslav Vicher (ČSSD).

MZ bere na vědomí:

 1. Zprávu mandátové komise o platnosti ověření volby jednotlivých členů městského zastupitelstva pro volební období 1998-2002 (viz příloha).
 2. Složení slibů členů městského zastupitelstva (viz přílohy).
 3. Určení zapisovatele ustavujícího zasedání městského zastupitelstva: p. Jarmilu Humplíkovou.
 4. Určení vedoucího protokolu ustavujícího zasedání městského zastupitelstva: Ing. Petra Urbance.

MZ schvaluje:

 1. Mandátovou komisi ve složení: Ing. Pavel Káňa, Ing. Zdeněk Nelhybel, Ing. Milan Kuchař.
 2. Upravený program ustavujícího zasedání Městského zastupitelstva v Brušperku (viz příloha).
 3. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva ve složení: Ing. Miroslav Vicher, p. Růžena Bratterová, Mgr. Zdeněk Hlubek.
 4. Ověřovatelé zápisu: p. Marcelu Šodkovou, Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou.
 5. Volební komisi ve složení: Ing. Jiří Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, MUDr. Milan Giertl.
 6. Volební řád v upraveném znění (viz příloha).
 7. Počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva (§ 36, odst. g) zákona čís. 410/92 Sb.): 2 (dva).

MZ volí:

 1. Starostu města: Ing. Ivana Krupníka.
 2. Zástupce starosty města: Ing. Pavla Káňu.
 3. Členy městské rady: p. Lubomíra Dlouhého, Ing. Zdeňka Nelhybla, Mgr. Pavla Plečku.
 4. Starosta města Ing. Ivan Krupník je zároveň členem Okresního shromáždění ve Frýdku-Místku na období 1998-2002 (v souladu se zákonem čís. 403/92 Sb.).

MZ ukládá:

 1. Svolat první zasedání MR do 15. prosince 1998.

Z: starosta.

Návrhová komise: Ing. Miroslav Vicher, p. Růžena Bratterová, Mgr. Zdeněk Hlubek
Ověřovatelé zápisu: p. Marcelu Šodkovou, Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou
starosta města ing. Ivan Krupník, zástupce starosty města ing. Pavel Káňa,

V Brušperku 26. listopadu 1998Rubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky