19.1.2019 Svátek slaví Doubravka

Usnesení 10. zastupitelstva města

10. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 17. prosince 2008

ZM – 10/BERE NA VĚDOMÍ

 • 175. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Josefa Janotky a Ing. Pavla Káni o ověření zápisu 9. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24. září 2008.
 • 176. Konečný zápis ze schůzí kontrolního výboru zastupitelstva města č. 8/2008.
 • 177. Zprávu finančního výboru zastupitelstva města č. 14.

ZM – 10/URČUJE

 • 178. Ověřovatelé zápisu 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2008:
  pana Jiřího Pasyka a paní Ludmilu Ranochovou.

ZM – 10/SCHVALUJE

 • 179. Program 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17.12.2008.
 • 180. Rozpočtové opatření RO č. 4-Z/2008 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši –660 800 Kč v souladu se stanoveným rozsahem schvalovat rozpočtová opatření dle usnesení zastupitelstva města Brušperka ZM-4/STANOVÍ, bod č. 9 ze dne 26. března 2003.
 • 181. Rozpočtové provizorium města Brušperka na 1. čtvrtletí 2009 v příjmové a výdajové části ve výši 13 333 100 Kč.
 • 182. Přijetí podmínek vlastníků nemovitostí paní Šárky Valové, paní Daniely Šajerové a manželů Jiřího a Renáty Růžalovských.
 • 183. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s paní Šárkou Valovou, bytem Dráhy 1076, 739 44 Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 184. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s paní Danielou Šajerovou, bytem Dráhy 1035, 739 44 Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 • 185. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s manžely Jiřím a Renátou Růžalovskými, bytem Bártkova 995, 739 44 Brušperk a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM – 10/ROZHODUJE

 • 186. O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 210/1 orná půda o výměře 218 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. K Pastevníku od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha – Žižkov, IČ 45797072.
 • 187. O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 211/1 trvalý travní porost o výměře 292 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. K Pastevníku od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha – Žižkov, IČ 45797072.
 • 188. O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 212/4 zahrada o výměře 163 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. K Pastevníku od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a/1024, Praha – Žižkov, IČ 45797072.
 • 189. O prodeji tří pozemků v lokalitě „Pastevník“ přes Ostravskou aukční síň i formou přímého prodeje za cenu 1 100 Kč/m2.

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

 • 10. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • Plánovaný termín 11. zasedání zastupitelstva města dne 25. března 2009.

V Brušperku 22. prosince 2008
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky