18.2.2019 Svátek slaví Gizela

Usnesení 11. zastupitelstva města

z 11. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 19. dubna 2004

ZM – 11/KONSTATUJE, že

 • 20. 11. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 21. K zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 11/BERE NA VĚDOMÍ

 • 39. Určení pracovníků MěÚ pro 11. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 40. Den 23. června 2004 jako plánovaný termín 12. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 11/URČUJE

 • 12. Ověřovatele zápisu 11. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Pavel Káňa a Pavel Konečný.

ZM – 11/SCHVALUJE

 • 47. Program 11. zasedání zastupitelstva města.
 • 48. Smlouvu č. 00570311 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky podepsanou jeho ředitelem dne 8. 4. 2004 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

ZM–11/REVOKUJE

 • 3. Usnesení ZM-8/ROZHODUJE, bod 38 s náhradou:

ZM-11/ROZHODUJE, bod 56.

ZM – 11/ROZHODUJE

 • O jištění půjčky od SFŽP ČR ve výši 13,6 mil. Kč a úroků z ní vyplývajících formou bankovní záruky od ČSOB, a. s., která bude zajištěna bianko směnkou.

Brušperk 19. dubna 2004
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky