20.2.2019 Svátek slaví Oldřich

Usnesení 12. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 8. srpna 2001

ZM – 12/KONSTATOVALO, ŽE

 • 12. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • K zápisu z 11. zasedání městského zastupitelstva nebyly vzneseny námitky.

ZM – 12/VZALO NA VĚDOMÍ

 • Určení pracovníků MěÚ pro 12. zasedání ZM:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • Splnění úkolu č. 20 a 21 z ukládací části usnesení 11. zasedání ZM.

ZM – 12/ZVOLILO

 • Ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Jiřího Dlouhého a Ing. Pavla Káňu.

ZM – 12/SCHVÁLILO

 • Program 12.zasedání zastupitelstva města včetně zařazení dalších bodů k projednání.
 • Zaplatit správní poplatek ve výši Kč 50.000,– jako podmínku k žádosti o prodloužení licence č. 09/96 k provozování televizního vysílání o 12 let.

ZM – 12/ZRUŠILO

 • Bod 59 usnesení ZM-10/ROZHODLO v plném znění dnem 8. srpna 2001.

ZM – 12/ROZHODLO

 • O veřejném způsobu hlasování na 12. zasedání ZM.
 • O úplatném převodu od Okresního úřadu Frýdek-Místek do majetku města Brušperk pozemků p.č. 1980/3 ost. plocha o výměře 420 m2, p.č. 1981/2 ost. plocha o výměře 540 m2, p.č. 1981/3 o výměře 832 m2, p.č. 1981/4 louka o výměře 238 m2 a p.č. 2929/8 ost. plocha-ost. komunikace o výměře 71 m2 v lokalitě Dráhy za cenu dle vyhlášky Min. fin. ČR č. 279/1997 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.
  V souladu s bodem 6.7. OZV č. 3/1999 poskytnout půjčku následujícím žadatelům:

  • a) paní Renátě Šťastné, bytem Brušperk, Borošínská 690 na výměnu oken v RD č.p. 690 ve výši Kč 30.000,–
  • b) panu Jiřímu Bulawovi, bytem Brušperk, Valy 70 na vznik nové bytové jednotky z půdní vestavby v RD č.p. 70 ve výši Kč 200.000,–.

Brušperk 8. srpna 2001
Zapsala: Jarmila Humplíková

Ing. Ivan Krupník, starosta Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky