30.3.2020 Svátek slaví Arnošt

Informace pro obce ze zasedání Krizového štábu Moravskoslezského kraje

  1. Opětovně vyzýváme občany, aby nenavštěvovali své babičky a dědečky, které tím mohou za současné situace ohrozit. Buďte s nimi v kontaktu jiným způsobem, než osobní návštěvou, zajistěte jim nákup a vše potřebné.
  2. Vyzýváme provozovatele parkovišť, aby zvedli závory na parkovištích. Dotýkání se automatických tlačítek velkým množství lidí zvyšuje možnost přenosu nákazy.
  3. Vyzýváme pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, aby, pokud se u nich projeví jakékoliv příznaky nákazy, nechodili do práce.
  4. Vyzýváme provozovatele sanitních služeb, aby při převozu pacientů dodržovali maximální hygienu, zajistili pro pacienty ochranné pomůcky a omezili počet převážených. Nejlépe pouze 1 pacient nebo pouze rodinní příslušníci (např. rodič + dítě).
  5. Není možné sdělovat obcím jména nakažených pacientů. Pro medializaci jsou hranicí ORP.
  6. Vyzveme ústřední krizový štáb, aby pozitivním způsobem řešil problematiku tzv. pendlerů.  Dále vyzveme ústřední krizový štáb, aby všichni občané, kteří se vrací do Prahy (přílety ze zahraničí) se přihlásili a byla zajištěna bezpečnost (aby lidé nejezdili vlaky např. do Ostravy a až pak se přihlásili  na KHS OVA).

Sdělování osobních údajů o nakažených osobách koronavirem COVID-19

Kraj není v pozici správce osobních údajů nakažených osob dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení, jelikož je pouze příjemcem těchto údajů (čl. 4 odst. 9 obecného nařízení) a není oprávněn určovat účely a prostředky dalšího zpracování těchto údajů, např. sdělení dalším osobám.

Správcem zmíněných osobních údajů je tedy krajská hygienická stanice. Při zpracování osobních údajů se samozřejmě na hygienickou stanici vztahují veškeré platné právní předpisy včetně obecného nařízení.

Jakékoliv sdělování osobních údajů lidí nakažených koronavirem COVID-19 je velmi rizikovým zpracováním a mohlo by znamenat významný zásah do jejich soukromí, který nelze opřít o žádný adekvátní právní důvod.

Dle pokynu Hlavního hygienika ČR je navíc pravomoc k veškeré komunikaci s obcemi (resp. jejich starosty) ohledně osob nakažených koronavirem COVID-19 svěřuje výhradně do rukou ředitelů krajských hygienických stanic (příp. jimi pověřených zástupců). Dle výše uvedeného pokynu navíc nesmí být sděleny starostům obcí kromě počtu nakažených osob v dané obci žádné osobní údaje těchto lidí.

S ohledem na výše uvedené tak není možné sdělování jakýchkoliv osobních údajů obcím ani jejich starostům o lidech nakažených koronavirem COVID-19, ani ze strany kraje (či jeho hejtmana) a ani ze strany krajských hygienických stanicRubrika: AktualityKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky