Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk
Město Brušperk

Spustili jsme nové webové stránky.

Výzva pro podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci termín prodloužena do 31.8.2021

Město Brušperk

Město Brušperk, za účelem zmírnění ekonomických dopadů v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID 19, vyhlašuje výzvu pro fyzické a právnické osoby spadající do skupiny drobných podnikatelů k podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci.

Město Brušperk,

za účelem zmírnění ekonomických dopadů ve sféře podnikání drobných podnikatelů působících na území města Brušperka vzniklých v důsledku krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci České republiky v souvislosti s rozšířením epidemie onemocnění COVID 19,

v y h l a š u j e    v ý z v u

pro fyzické a právnické osoby spadající do skupiny drobných podnikatelů, jak je tato definována níže, aby v případě potřeby podali žádost o poskytnutí peněžité pomoci.


   1. Podmínky pro vyhodnocení způsobilého žadatele z pohledu zacílení peněžité pomoci:

Způsobilým žadatelem o peněžitou pomoc pro účely této výzvy je fyzická nebo právnická osoba (obchodní korporace ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů) vykonávající podnikatelskou činnost v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která není v insolvenčním řízení, zároveň splňuje podmínku bezdlužnosti ke dni podání žádosti vůči městu Brušperk a současně splňuje všechny níže uvedené podmínky:

 

1.1.    Drobný podnikatel

Podmínka drobného podnikatele pro účely této výzvy je splněna, pokud celková výše ročních příjmů žadatele z veškeré jeho podnikatelské činnosti činila za rok 2020 minimálně 180 tisíc Kč a maximálně 12 milionů Kč, nebo poměrnou část této hodnoty v případě, že žadatel nevykonával činnost po celý rok 2020, minimálně však musel zahájit podnikání do 31. 08. 2020 a nepřerušit jej. Výše celkových příjmů se pro účely žádosti počítá za všechny se žadatelem majetkově propojené osoby.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům města a počtu osob dotčených krizovými a mimořádnými opatřeními je záměrem města poskytnout jednomu žadateli vždy jednu peněžitou pomoc. To se týká především žadatelů, kteří mají vícero provozoven na území města Brušperka nebo provozují více podnikatelských činností na území města Brušperka dotčených opatřeními vlády. Zároveň však je umožněno žádat i více žadatelům působícím v rámci jedné provozovny (typický příklad kadeřníci, maséři… profese sdílející jednu provozovnu).  

 

1.2.    Působnost na území města Brušperka

Podmínka působnosti na území města Brušperka je splněna, pokud žadatel nejpozději od 31.08.2020:

 • provozuje živnost v provozovně umístěné na území města Brušperka anebo
 • má adresu sídla na území města Brušperka a převažující část podnikatelské činnosti (z pohledu jeho příjmů) prokazatelně vykonává na území města Brušperka.

Žadatel se zavazuje, že po následující období minimálně 2 let od obdržení peněžité pomoci dle této výzvy nepřemístí o své vlastní vůli adresu provozovny anebo sídla mimo území města Brušperka.

 

1.3.    Negativní ovlivnění podnikatelské činnosti okolnostmi spojenými s epidemií onemocnění COVID-19

Podmínka negativního ovlivnění podnikatelské činnosti okolnostmi spojenými s epidemií onemocnění COVID-19 je splněna, pokud byla podnikatelská činnost žadatele spočívající v maloobchodním prodeji a prodeji a poskytování služeb v provozovně anebo jiná podnikatelská činnost prokazatelně na území města Brušperka na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23.12.2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření výslovně zakázána ke dni 27.12.2020.

Zákaz podnikatelské činnosti, který je podmínkou pro poskytnutí peněžité pomoci, se musí týkat převažující části veškeré podnikatelské činnosti žadatele (z pohledu jeho celkových příjmů).

Pro zamezení pochybností se upřesňuje, že cílem není poskytovat pomoc podnikatelům vykonávajícím podnikatelskou činnost, která nebyla na základě krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci České republiky výslovně zakázána, i když se situace v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 promítla do snížených příjmů podnikatele anebo do snížené poptávky po jimi poskytovaných výrobcích, zboží nebo službách. Obdobně cílem není poskytovat pomoc tam, kde provozovny spadají pod některou z výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb, byť jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat. Naopak výslovně cílem je poskytnout pomoc i v případě provozoven stravovacích služeb, dotčených zákazem přítomnosti veřejnosti, za současného využití možnosti prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. prodej jídla s sebou). Dále cílem je poskytnout pomoc také v těch případech, kdy podnikatelská činnost žadatele spočívající v maloobchodním prodeji, prodeji a poskytování služeb v provozovně nebo jiná podnikatelská činnost byla výslovně zakázána a žadatel zároveň provozuje e-shop.

 

   2. Výše okamžité peněžité pomoci

Město Brušperk je připraveno poskytnout žadateli jako formu okamžité peněžité pomoci částku ve výši 10 000 Kč, a to až do odvolání.

Peněžitá pomoc dle této výzvy se poskytuje bez ohledu na podporu poskytnutou ze strany státu či jiných institucí.

 

   3. Postup pro podání žádosti

 • Žádost o peněžitou pomoc se podává pouze prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách města Brušperka pod odkazem: aktualne/aktuality/vyzva_pro_podani_zadosti_o_poskytnuti_penezite_pomoci. 
 • Žádné jiné formy podání nejsou možné.
 • Žádosti o peněžitou pomoc lze podávat průběžně od zveřejnění formuláře, které se předpokládá v týdnu od 10.5.2021, do 30.6.2021   31.8.2021 ( termín prodloužila rada města RM-52 ), a to v pracovní dny na podatelně MěÚ Brušperk, K Náměstí č.p.22, Brušperk.
 • Součásti žádosti je rovněž podpisem opatřené čestné prohlášení deklarující, že výše příjmu a skutečnosti dle bodu 1 této výzvy jsou pravdivé, a oboustranná kopie občanského průkazu nebo kopie příslušné části platného cestovního dokladu (v případě cizího státního příslušníka) osoby podepisující žádost.

 

   4. Doplňující informace

 • Město Brušperk touto výzvou reaguje na situaci související s opatřeními s hlubokým dopadem do ekonomiky. Poskytnutí peněžité pomoci je však vždy závislé na individuálním posouzení konkrétní žádosti a o konečném poskytnutí peněžité pomoci bude rozhodovat kompetentní orgán města Brušperka.
 • Na poskytnutí peněžité pomoci není právní nárok a jedná se daňově o poskytnutí daru.
 • Město Brušperk si vyhrazuje právo při svém rozhodování zkoumat i míru potřebnosti pomoci u jednotlivých žádostí.
 • Žádosti budou vyhodnocovány a vyřizovány průběžně.
 • V případě nepravdivých údajů uvedených v žádosti či nepravdivého čestného prohlášení může město Brušperk postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
 • Peněžitá pomoc dle této výzvy se poskytuje výhradně na bankovní účet žadatele.
 • Město Brušperk si vyhrazuje právo vyžádat si na žadateli doložení relevantních dokladů prokazujících správnost informací deklarovaných v čestném prohlášení žadatele, a to jak v době před poskytnutím peněžité pomoci, tak v době po jejím poskytnutí.

Přílohy

Žádost o peněžitou pomoc pro drobné podnikatele

Žádost o peněžitou pomoc pro drobné podnikatele.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,36 kB

Text výzvy

Text výzvy.pdf

Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 407,51 kB

Přílohy

Žádost o peněžitou pomoc pro drobné podnikatele

Žádost o peněžitou pomoc pro drobné podnikatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,36 kB

Text výzvy

Text výzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 407,51 kB
Datum vložení: 2. 7. 2021 11:31
Datum poslední aktualizace: 2. 7. 2021 11:32
Autor: Tomáš Vojtek

Aktuálně

Rychlý kontakt

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451
E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300
Datová schránka: 37cbe8h

Informační centrum Brušperk

Informační centrum

SMS InfoKanál

Infokanál

Předpověď počasí

Počasí dnes:

23. 7. 2021

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Mobilní aplikace

V obrazeSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
31
3
1
1

Svátek a výročí

Dnes je 23.7.2021

Svátek má Libor