26.11.2020 Svátek slaví Artur

Databáze poskytnutých informací

Dotaz 59

Středa, 29.Červenec , 2020

Tazatel požadoval informace týkající se změny Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí a rozhodnutí v dopravní a technické infrastruktuře v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí.

zobrazit celý článek


Dotaz 58

Úterý, 14.Červenec , 2020

Tazatel požadoval informaci o sdělení bližších informací ve věci Územního plánu Brušperk, týkajících se vybudování páteřní sítě v lokalitě po pravé straně na Trnávku a ulici Luční (parc.č. 2856/1), kde probíhá výstavba RD

zobrazit celý článek


Dotaz 57

Čtvrtek, 21.Květen , 2020

Tazatel požadoval informaci ve věci rozmístění stacionárních radarů a jiných zařízení pro měření rychlosti vozidel.

zobrazit celý článek


Dotaz 56

Úterý, 19.Květen , 2020

Tazatel požadoval informaci k možnosti rozšíření zastavitelných ploch na k. ú. Brušperk.

zobrazit celý článek


Dotaz 55

Čtvrtek, 14.Květen , 2020

Tazatel požadoval informaci „o sdělení seznamu vlastníků/správců technické infrastruktury  v rámci pověřeného území ORP Brušperk“  z územně analytických podkladů

zobrazit celý článek


Dotaz 54

Středa, 25.Březen , 2020

Tazatel požadoval informaci, zda má Město uzavřenou smlouvu na umísťování navigačního systému na území svého katastru.

zobrazit celý článek


Dotaz 53

Úterý, 1.Říjen , 2019

Tazatel požadoval informace týkající se GDPR:

a) celkovou cenu za implementaci GDPR

b) zaslání kopií smluv souvisejících se zavedením GDPR

c) způsob zřízení pověřence GDPR včetně informace o pracovním úvazku a jejím rozsahu

d) zda se jedná o téhož pověřence vykonávajícího GDPR pro zřízené organizace města

zobrazit celý článek


Dotaz 52

Čtvrtek, 5.Září , 2019

Tazatel požadoval poskytnutí informace o konkrétních subjektech, zda v minulosti podaly nabídky ve smyslu veřejných zakázek vůči městu Brušperk.

zobrazit celý článek


Dotaz 51

Úterý, 28.Květen , 2019

Tazatel požadoval zaslání kopie smlouvy se subjektem, s kterým město Brušperk uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťování reklam na sloupy VO v majetku města a sdělení informace, o jakou osobu se jedná.

zobrazit celý článek


Dotaz 50

Pátek, 1.Březen , 2019

Tazatel požadoval informaci o fondu odměn zaměstnanců Městského úřadu v Brušperku, Městské knihovny Brušperk a pracovní čety MěÚ Brušperk za období let 2016 – 2018 (sumární částky)

zobrazit celý článek
Kontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky