26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 1/2003 – O pozbytí platnosti některých právních předpisů města Brušperka

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2003 o pozbytí platnosti některých právních předpisů města Brušperka

Zastupitelstvo města Brušperka se dne 19. února 2003 usneslo podle § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písmeno a) tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČLÁNEK 1

Pozbytí platnosti právních předpisů

1.1. Dnem 1. ledna 1993 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 o místních poplatcích (nahrazena OZV č. 1/1992).

1.2. Dnem 1. července 1998 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/1996 o regulativech územního rozvoje města Brušperk (nahrazena OZV č. 3/1998).

1.3. Dnem 1. července 1998 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/1997 o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce (účinnost této OZV byla v ní samé stanovena od 1. července 1997 do 30. června 1998).

1.4. Dnem 1. září 1998 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (nahrazena OZV č. 4/1998).

ČLÁNEK 2

Závěrečné ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 19. února 2003, je platná dnem vyhlášení a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.

 

 

starosta:
Ing. Ivan Krupník
místostarosta:
Ing. Pavel Káňa

Den vyhlášení:     26.02.2003

Účinnost dne  :     01.04.2003



Rubrika: Obecně závazné vyhlášky



Kontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky