26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 2/2003 – O zákazu volného pobíhání psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003 o zákazu volného pobíhání psů

Zastupitelstvo města Brušperka se dne 19. února 2003 usneslo podle § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písmeno a) tohoto zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČLÁNEK 1

Volné pobíhání psů, není-li dále stanoveno jinak, se na veřejných prostranstvích města. zakazuje1.

ČLÁNEK 2

Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně zabráněno tam chovaným psům, tyto nemovitosti opustit, vyjma případy uvedené v článcích 3 až 5.

ČLÁNEK 3

Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna míti jej na vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem.

ČLÁNEK 4

Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a je opatřen náhubkem.

ČLÁNEK 5

Pustit psa z vodítka bez náhubku lze jen za předpokladu, že je spolehlivě ovládán povely a současně se jedná o obor, kde je to nutné k výkonu činnosti (např. myslivost, Policie ČR, organizované kynologické výstavy, soutěže, výcvik psů  apod.).

ČLÁNEK 6

Porušení této vyhlášky bude stíháno podle platných předpisů 2.

ČLÁNEK 7

Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 19. února 2003, je platná dnem vyhlášení a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.

 
starosta:
Ing. Ivan Krupník
místostarosta:
Ing. Pavel Káňa

Den vyhlášení: 26.02.2003

Účinnost dne: 01.04.2003

 

 

1 Veřejným prostranstvím jsou podle ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2 Např. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky