26.11.2020 Svátek slaví Artur

Vyhláška č. 6/2004 – O zrušení OZV č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2004 o zrušení OZV č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu

Zastupitelstvo města Brušperk se dne 15. prosince 2004 usneslo podle § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písmeno d) téhož zákona a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČLÁNEK 1

Zrušení OZV č. 4/2003

1.1.    Dnem 1. ledna 2005 se ruší v plném rozsahu platnost obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a školního klubu ze dne 27. srpna 2003.

ČLÁNEK 2

Závěrečná ustanovení

2.1.    Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne 15. prosince 2004 a nabývá platnosti dnem 31. prosince 2004 a účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, místostarosta

 

Den schválení:            15. 12. 2004

Den vyhlášení:            16. 12. 2004

Den platnosti:             31. 12. 2004

Den účinnosti:                 1. 1. 2005

 Rubrika: Obecně závazné vyhláškyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky