28.9.2020 Svátek slaví Václav

Informace o sociálních službách poskytovaných Domovem pro seniory Ondráš

V souladu s účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., dáváme našim občanům ve známost tyto základní informace.

domově pro seniory se poskytují služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. A to zejména:

a)      poskytnutí ubytování,

b)      poskytnutí stravy,

c)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f)       sociálně terapeutické činnosti,

g)      aktivizační činnosti,

h)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kapacita našeho domova je 60 lůžek. Od 1. 2. 2007 jsou stanoveny tyto měsíční úhrady za bydlení a stravování: jednolůžkový pokoj – 7 800 Kč, dvoulůžkový pokoj 7 200 Kč a třílůžkový pokoj 6 750,00 Kč. Roční poplatek na úhradu neinvestičních výdajů činí 15 000 Kč, pro brušperské obyvatele 7 500 Kč.

Dále Domov pro seniory Ondráš zajišťuje pro naše občany pečovatelskou službu. Jedná se o terénní službu, která se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Tato služba je za úplatu a zahrnuje:

a)      Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru a prostorové orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík) – 85 Kč za hodinu.

b)      Pomoc při osobní hygieně, při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC – 85 Kč za hodinu.

c)      Pomoc při přípravě nebo podání jídla a pití – 85 Kč za hodinu.

d)     Za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel – 140 Kč denně.

e)      Příprava oběda včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou – 70 Kč za oběd.

f)       Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný, velký úklid a údržba domácnosti, topení v kamnech, donáška a příprava topiva, běžné nákupy a pochůzky) – 85 Kč hodina.

g)      Velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti – 100 Kč za úkon.

h)      Praní a žehlení ložního a osobního prádla, případně jeho drobné opravy – 50 Kč za kilogram.

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, trvá více či méně než celou hodinu, výše úhrady se alikvotním způsobem přepočte.

V našem městě je prováděn v rámci pečovatelské služby zejména rozvoz obědů. S platností od 1.4.2007 jsou stanoveny nové úhrady za dovoz jednoho obědu následovně:

Výše důchodu           od 4.000,00 – 4.500,00 Kč  7,00 Kč

                                    od 4.501,00 – 5.000,00 Kč   8,00 Kč

                                    od 5.001,00 – 5.500,00 Kč   9,00 Kč

                                    od 5.501,00 – 6.000,00 Kč   10,00 Kč

                                    od 6.001,00 – 6.500,00 Kč   11,00 Kč

                                    od 6.501,00 – 7.000,00 Kč   12,00 Kč

                                    od 7.001,00 – 7.500,00 Kč.  13,00 Kč

                                    od 7.501,00 – 8.000,00 Kč   14,00 Kč

                                    nad 8.000,00 Kč                     15,00 Kč

Tyto obědy jsou připravovány ve školní kuchyni v Brušperku a jeho cena činí 52 Kč.

Bližší informace Vám ráda sdělí ředitelka Domova pro seniory Ondráš paní Libuše Jurčíková na tel. 558666718, 558666518 nebo 731575256, případně na MěÚ Brušperk, odbor financí, majetku a vnitřních věcí, kancelář č. 208, tel 558 666 232.Rubrika: Oznámení - formulářeKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky