26.11.2020 Svátek slaví Artur

Reforma veřejné správy

Podle rozsahu své působnosti ve státní správě (přenesená působnost) jsou obce rozděleny do tří kategorií /stupňů/. Do první kategorie – obec I. stupně, jsou zahrnuty obce vykonávající ze zákona státní správu v základním rozsahu, pro správní obvod, jenž tvoří pouze území obce samotné.

Druhá kategorie – obce II. stupně, jsou obce, jejichž územnímu úřadu byla svěřena zákonem č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnosti, působnost pověřeného obecního úřadu. Tato působnost zahrnuje přenesenou působnost v základním rozsahu, a i další přenesenou působnost stanovenou zvláštními právními předpisy pro další obce zmíněným zákonem určeného správního obvodu.

Třetí kategorii tvoří obce s rozšířenou působností – obce III. stupně, jejichž obecní úřad vykonává vedle přenesené působnosti ještě další působnosti svěřené mu zvláštními zákony ve správním obvodu, jehož rozsah je určen prováděcím právním předpisem.

V okrese Frýdek-Místek jsou čtyři obce III.stupně, jejichž obecní úřady od 1. 1. 2003 převzaly v rámci svých správní obvodů většinu dosavadních kompetencí Okresního úřadu Frýdek-Místek. Jedná se o Magistrát Frýdek-Místek, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Městský úřad Jablunkov a Městský úřad Třinec.

Tyto „pověřené obecní úřady“ zajišťují od 1. 1. 2003 výkon státní správy například v oblasti:

– evidence obyvatel

– vydávání cestovní a osobních dokladů

– vydávání řidičských průkazů

– vedení registru motorových vozidel

– vodoprávní řízení

– odpadové hospodářství

– ochrany životního prostředí

– státní správy lesů, myslivosti a rybářství

– dopravy

– sociálně právní ochrany dětí

– péče o nepřizpůsobivé občany

– dávek a služeb sociální péče

– péče o staré a zdravotně postižené občany

Některé specializované agendy, které byly v působnosti Okresního úřadu Frýdek-Místek, vykonává nyní Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Jedná se například o agendu v oboru zoologie, entomologie, biologie nebo chemie. Dále o agendu přesahující výkon působnosti nebo povolované činnosti přes hranice správního obvodu, úkoly odborného, kontrolního nebo poradenského orgánu a úkoly odvolacího orgánu k prvoinstančním rozhodnutím obcí.

Jiné působnosti okresních úřadů bude vykonávat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále nově zřízení Pozemkový úřad převzal od 1.1.2003 kompetence okresních pozemkových úřadů.

Občany našeho města bude nejvíce zajímat, jaké úkoly převzaté z Okresního úřadu Frýdek-Místek vykonává Magistrát Frýdek-Místek a na kterých jednotlivých odborech mohou své záležitosti občané vyřídit.Rubrika: Oznámení - formulářeKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky