26.11.2020 Svátek slaví Artur

Návrh rozpočtu města na rok 2003


 
Upr. rozpočet Skutečnost Návrh rozpočtu
oddíl,§   k 31.12.2002 k 31.12. 2002 na rok 2003
         
    v tis. Kč v Kč v tis. Kč
Příjmy:        
Tř. 1 Daňové příjmy 20 390,40     20 389 281,50        21 472,00   
Tř. 2 Nedaňové příjmy 6 332,50       6 329 625,07          5 028,80   
Tř. 3  Kapitálové příjmy 1 517,90       1 517 880,00             456,80   
Tř. 4 Dotace 16 119,20     16 115 623,70        17 770,30   
Tř. 8 Zůstatky na účtech z roku 2001,2002 3 256,40       3 256 394,05          3 643,40   
  Příjmy celkem 47 616,40     47 608 804,32        48 371,30   
Výdaje:        
1031 Lesní hospodářství 603,50          602 586,30             615,00   
2212 Místní komunikace 3 558,70       3 557 770,70          2 909,80   
2219 Ostatní pozemní komunikace              250,00   
2221 Silniční hospodářství 287,00 286 606,20 187,00
2321 Čištění a odvádění odpadních vod 144,00 143 655,70 26,50
2333 Vodní hospodářství 194,50          193 377,90              70,00   
3111 Mateřská škola 743,00          742 638,60          3 720,00   
3113 Základní škola 10 728,50     10 728 295,50        11 325,00   
3119 Dětský domov 23,50 23 182,20 55,00
3141 Školní stravování 1 264,30       1 262 674,32    80,00
3231 Základní umělecká škola 10,70 10 587,60 60,00
3314 Činnosti knihovnické     1 485,00
3319 Kultura 131,60          131 383,20             113,00   
3322 Obnova kulturních památek 2 312,30 2 312 031,80 1 208,00
3341 Městská televize 173,80          173 653,50             285,60   
3349 Brušperský zpravodaj 152,60          152 065,20             152,00   
3392 Zájmová činnost společenská 227,70          227 600,00             257,50   
3419 Zájmová činnost sportovní 2 519,00       2 517 699,00          1 897,50   
3612 Bytové hospodářství 2 248,00       2 245 147,00          1 034,00   
3619 Program rozvoje bydlení 416,50 416 027,40 1 090,00
3631 Veřejné osvětlení 595,50          594 799,40             600,00   
3632 Hřbitov 69,00           67 577,20             100,00   
3633 Výstavba inženýrských sítí 86,50           86 392,00             255,00   
3635 Územní plánování 51,50           51 240,00             500,00   
3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 333,90       1 332 120,10             558,00   
3722 Nakládání s odpady  1 382,00       1 381 502,00          1 400,00   
3745 Péče o vzhled obce 220,50          219 599,20             350,00   
4179 Dávky soc. pomoci od OkÚ 12,00           12 000,00              12,00   
4199 Dávky sociální pomoci 0,00 0,00 10,00
4312 Dům s pečovatelskou službou 12,40           12 163,20              19,50   
4314 Pečovatelská služba 70,30           70 263,00              90,00   
4316 Domov důchodců Ondráš 3 729,00       3 728 857,00          3 828,00   
5512 Požární ochrana 383,20          261 184,20             315,00   
6112 Zastupitelské orgány 1 032,00       1 031 207,70          1 409,00   
6114 Volby do Parlamentu ČR 57,00           57 000,00    0,00
6115 Volby do ZO a Senátu ČR 127,70          127 645,30    0,00
6171 Místní správa 8 330,40       8 305 775,93          9 979,40   
6402 Finanční vypořádání 6,00             5 549,50                0,50   
6409 Ostatní činnost 893,70          893 520,70             714,80   
    44 131,80     43 965 378,55        46 962,10   
         
6409 rezerva 3 484,60      3 643 425,77         1 396,30   
8124 splátka úroku a úvěru z FRB     12,9
  Výdaje celkem 47 616,40     47 608 804,32        48 371,30   
       
       

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně  do 25. 3. 2003 na MěÚ Brušperk, odboru financí, majetku a vnitřních věcí nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.Rubrika: Rozpočty a závěrečné účtyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky