26.11.2020 Svátek slaví Artur

Výsledky hospodaření DD 2003

Výsledky hospodaření Domova důchodců Ondráš k 31. 12. 2003 v Kč

  Rozpočet na r. 2003 9 647 000,00
 
  Rezervní fond       443 964,71
  Fond odměn 7 800,00
  Investiční fond 25 824,00
  Hosp. výsledek k 31.12. 2003 180 625,37
  Celkové příjmy k 31.12. 2003 10 699 730,74
  Celkové výdaje k 31.12.2003 10 699 730,74
  Rozdíl 477 588,71
     
  Hospodářský výsledek 0,00
     
  Zůstatky na účtech:  
  Běžný účet 309 814,17
  Revolvingový účet 897 029,40
  Zůstatek v pokladně 27 855,70
  Ceniny-karta CCS 1 500,00
  Fin.prostředky celkem 1 236 199,27
     
  Závazky:  
  mzdy 12/2003 558 864,00
  Restaurace U Tochy       1 050,00
  SMVaK         12 349,50
  Procházková – praní prádla     32 707,90
  Mateřská škola Brušperk     163 044,00
  odvod do FKSP       13 507,00
  Celkem: 781 522,40
     
  Pohledávky:  
  úroky         7,84
  stravné zaměstnanci       4 199,00
  odvod z FKSP       15 705,00
  nájemné MEDIA – SERVIS     3 000,00
  Celkem: 22 911,84
     
  Zůstatek na účtu FKSP 700,70
     
  Závazky:          
  úhrada za stravenky       15 705,00
  Pohledávky:        
  odvod 2 % z hrubých mezd     13 507,00
             
             
             
Zpracovala: Iveta Dušková        
V Brušperku  16. února 2004   Libuše Jurčíková  
        ředitelka DD Ondráš  

 

 Rubrika: Rozpočty a závěrečné účtyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky