26.11.2020 Svátek slaví Artur

Závěrečný účet rozpočtu města za rok 2003


 
Schv. rozpočet RO č. I/2003 RO č. II/2003 RO č. III/2003 RO č. IV/2003 Rozpočet  Skutečnost %      
oddíl,§   ZM na 4. zasedání schv. schv. schv. schv. celkem k 31.12.2003        
  Město Brušperk dne 26. 3. 2003 9. sch. RM 6. zas. ZM 7. zas. ZM 9. zas. ZM            
      7.5.2003 27.8.2003 26.11.2003 25.2.2004            
    v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění      
Příjmy:                        
Tř. 1 Daňové příjmy                 21 472,00      0,00   -36,20       21 435,80            21 448 605,00    100,06      
Tř. 2 Nedaňové příjmy                   5 429,80            32,50       400,00     1 647,70            6 710,00              6 647 563,67    99,07      
Tř. 3  Kapitálové příjmy                      456,80      600,00 40,20 1 350,00         2 447,00              2 467 752,00    100,85      
Tř. 4 Dotace                 17 369,30       1 197,60        466,80        717,70          19 751,40            19 752 503,00    100,01      
  Příjmy                 44 727,90    0,00 1 830,10 107,00 3 679,20       50 344,20    50 316 423,67 99,94      
Výdaje:                        
1031 Lesní hospodářství                      615,00            39,60          252,40               907,00                 859 713,00    94,79      
2212 Místní komunikace                   2 909,80          178,00         251,00            2 836,80              2 531 492,80    89,24      
2219 Ostatní pozemní komunikace                      250,00         250,00        0,00 0,00 0,00      
2221 Silniční hospodářství 187,00         187,00 180 000,00 96,26      
2321 Čištění a odvádění odpadních vod 26,50     113,00 67,50 207,00              198 865,00    96,07      
2333 Vodní hospodářství                        70,00                         70,00    67 428,00 96,33      
3111 Mateřská škola                   3 720,00          395,50            65,00            4 180,50              4 178 822,70    99,96      
3113 Základní škola                 11 375,00          724,50          63,60        138,00          12 301,10            12 294 777,00    99,95      
3119 Dětský domov 55,00     -50,00 0,00 5,00 2 423,00 48,46      
3141 Školní stravování 80,00   15,50     95,50                94 032,30    98,46      
3231 Základní umělecká škola 60,00       -59,50 0,50                     115,00    23,00      
3314 Činnosti knihovnické 2 635,00 110,50 161,00 27,50 170,00 3 104,00           3 068 826,90    98,87      
3319 Kultura                      113,00             50,00                   63,00                   47 224,40    74,96      
3322 Obnova kulturních památek 1 238,00     105,00   1 343,00           1 331 047,90    99,11      
3341 Městská televize                      285,60              7,50       142,60         35,00               115,50                 108 175,00    93,66      
3349 Brušperský zpravodaj                      152,00                29,00               181,00                 178 159,30    98,43      
3392 Zájmová činnost společenská                      257,50              2,50                   260,00    235 500,00 90,58      
3419 Zájmová činnost sportovní                   1 897,50          102,00                1 999,50              1 943 956,40    97,22      
3612 Bytové hospodářství                   1 034,00         268,40            6,80         66,40               706,00                 702 821,80    99,55      
3613 Nebytové hospodářství         578,50                   578,50                 525 405,00    90,82      
3619 Program rozvoje bydlení 1 090,00     -500,00 0,50 590,50              588 345,20    99,64      
3631 Veřejné osvětlení                      600,00                       600,00                 384 198,70    64,03      
3632 Hřbitov                      100,00                       100,00                   59 294,00    59,29      
3633 Výstavba inženýrských sítí                      255,00             50,00                 205,00                 150 981,40    73,65      
3635 Územní plánování                      500,00                       500,00                 437 584,00    87,52      
3639 Komunální služby a územní rozvoj                      558,00          600,00       100,00              1 058,00              1 040 784,70    98,37      
3722 Nakládání s odpady                    1 400,00                    1 400,00              1 344 899,60    96,06      
3745 Péče o vzhled obce                      350,00              32,00          75,00               457,00                 456 317,10    99,85      
4179 Dávky soc. pomoci od KÚ                        12,00                         12,00                   12 000,00    100,00      
4199 Dávky sociální pomoci 10,00         10,00 2 000,00 20,00      
4312 Dům s pečovatelskou službou                        19,50              20,50            1,50                 41,50                   40 473,00    97,53      
4314 Pečovatelská služba                        90,00              12,00         10,00                 92,00                   82 833,00    90,04      
4316 Domov důchodců Ondráš                   3 828,00           1 169,00            4 997,00              4 996 035,00    99,98      
5512 Požární ochrana                      315,00                3,20          27,90               346,10                 325 629,50    94,09      
6112 Zastupitelské orgány                   1 409,00          130,00                1 539,00              1 488 782,00    96,74      
6114 Referendum o vstupu  do EU           70,00                     70,00                   60 293,80    86,13      
6171 Místní správa                   8 829,40      -150,00 616,00 -595,10         8 700,30              8 253 221,51    94,86      
6402 Finanční vypořádání                          0,50                           0,50    40,00 8,00      
6409 Ostatní činnost                      714,80             7,00         117,50               590,30                 580 469,00    98,33      
6409 rezerva                  1 316,30      110,50      499,10       2 817,90           3 524,60      0,00      
  Výdaje                 48 358,40    0,00 1 830,10 107,00 3 679,20 53 974,70 48 852 967,01 90,51      
Tř. 8 Financování (součet za třídu 8)                   3 630,50                    3 630,50            1 463 456,66           
8115 změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtec                   3 643,40                    3 643,40            1 450 635,66           
8117 aktivní krátk.operace – RÚ – příjmy                       9 850 000,00           
8118 aktivní krátk.operace – RÚ – výdaje                     9 850 000,00           
8124 splátka úroku a úvěru z FRB                       12,90                        12,90                 12 821,00           
                         
  Závěrečný účet města Brušperk za rok 2003 včetně přílohy a textových částí k vybraným ukazatelům ve výdajích a v příjmech je zveřejněn      
  též na úřední desce MěÚ Brušperk a ve vestibulu budovy MěÚ. Ve vestibulu budovy MěÚ jsou zveřejněny rovněž výsledky hospodaření       
  příspěvkových organizací města Brušperk.                    
  Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Brušperk za rok 2003 mohou občané uplatnit buď písemně do 4. 6. 2004      
  nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.

 Rubrika: Rozpočty a závěrečné účtyKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky