28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 02. rady města

Usnesení 2. schůze rady města Brušperk konané dne 11. prosince 2002

RM – 2/SCHVALUJE

10. Program 2. schůze rady města.

11. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

12. Pověření Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvkové organizace k výběru příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů od rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu s platností od 1. 1. 2003.

13. Přesun finančních prostředků z neinvestičních nákladů (příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů od rodičů dětí navštěvujících MŠ) na nově zřízený účet pro Mateřskou školu s platností od 1. 1. 2003.

14. Dodatek č. 1/03  ke smlouvě č. 215 s SmVaK, a. s. Ostrava řešící výši vodného a stočného pro rok 2003 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

15. Návrh smlouvy na nájem věže farního kostela se zpětnou platností od 24. 7. 2001 na umístění antény pro provozování lokálního televizního vysílání a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

16. Dohody č. 191, 192, 193 A/P-HI/2002, na poskytnutí finančních prostředků při odstraňování důlních škod na majetku města způsobenými důlními vlivy od KARBON INVEST, a.s., člena koncernu OKD, a.s. v celkové výši Kč 677 553,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

17. Vytýčení zeměměřických bodů parcel v majetku města v lokalitě Šištot (v okolí domů č. p. 546, 549, 550, 551, 552…) za účelem přesného vyměření pozemku města.

18. Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na vedení inženýrských sítí v lokalitě Pastevník firmou ing. arch. T. Kotupase, Agentura TONI, projekce, Ostrava, IČO 12468169, za cenu max. Kč 81 350,- včetně DPH.

19. Přidělení obecního bytu v domě č. p. 1086 p. Luďkovi Kubů na dobu určitou do 31. prosince 2003.

20. Prodloužení nájemní smlouvy v obecním době č. p. 582 panu F. Adamovskému a pí Julii Štarhové na dobu určitou do 31. 3. 2003.

21. Na návrh tajemníka MěÚ odměny za IV. čtvrtletí 2002 ředitelce Domova důchodců Ondráš, vedoucím odborů MěÚ Brušperk a řediteli ZŠ V. Martínka za II. pololetí 2002 dle předlohy č. 6 jako návratnou zálohu v případě neplnění úkolů IV. čtvrtletí 2002.

22. Odměny předsedkyním komisí rady města (kulturní, sociální a zdravotní, redakční rady BZ) za IV. čtvrtletí 2002 dle předlohy č. 6.

23. Ceny do soutěží XXXIV. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenisu. Ceny jsou určeny za 1. až 3. místo v jednotlivých kategoriích a obsahují dle umístění: tašku se znakem města, sadu pohlednic, keramický hrníček a klíčenku.

 

RM – 2/OSVĚDČUJE

1. Ing. Miroslav Konkol se stal dne 6. 12. 2002 členem zastupitelstva města Brušperk.

 

RM – 2/BERE NA VĚDOMÍ

2. Rezignaci Ing. Josefa Janotky na mandát člena zastupitelstva města podanou písemně dne 5. 12. 2002.

3. Rezignaci pí Lenky Konkolové na postavení náhradníka v zastupitelstvu města podanou písemně dne 11. 12. 2002.

4. Informaci starosty města o rozdělení mzdových prostředků v rozpočtovém provizoriu na 1. čtvrtletí roku 2003 v členění: odměny členů zastupitelstva města                 Kč 250 000,-
platy zaměstnanců                    Kč 950 000,-.

5. Stavy na účtech města k 6. 12. 2003.

6. Informaci starosty o vyplacení odměny tajemníkovi MěÚ za IV. čtvrtletí 2002 jako návratnou zálohu v případě nesplnění úkolů IV. čtvrtletí 2002.

 

RM – 2/UKLÁDÁ

4. Připravit a projednat návrhy volebních stran na výměnu případně doplnění členů komisí rady města (kulturní, redakční rada BZ, sociální a zdravotní)

                Z: místostarosta                       T:  15. 1. 2003.

5. Zabezpečit v rámci městského úřadu plnění úkolů vyplývající pro něj z jednacího řádu zastupitelstva města

                Z: tajemník MěÚ                       T: 31. 12. 2002.

 

RM – 2/INFORMACE

starosty:

2. O jednání s Ing. Janem Valou o postupu prací na rekonstrukci šaten travnatého hřiště a změnách souvisejících s úpravami projektové dokumentace (místnost pro sekačku upravena jako sklad prádla, rozšíření klubových prostor místo jednoho pokoje služebního bytu v 1. NP).

3. O pořádání XXXIV. ročníku vánočního turnaje ve stolním tenise, který proběhne ve dnech 26. a 28. 12. 2002 v sokolovně.

4. O pořádání vánočního turnaje v sálové kopané družstev obecních zastupitelstev svazku obcí SMOPO, který se uskuteční dne 27. 12. 2002 ve Fryčovicích.

 

V Brušperku 18.  prosince 2002

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

 
Ověření usnesení: Ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky