6.6.2020 Svátek slaví Norbert

Usnesení 20. rady města

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze rady města Brušperka konané dne 4. února 2008

RM-20/SCHVALUJE

659.     Program 20. schůze rady města.

660.     Pověřeného člena rady města pro ověření zápisu pana Ing. Svatopluka Slováka, Ph. D.

661.     Smlouvu o dílo na „Rekonstrukci chodníku u škvárového hřiště“ s firmou Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613 za cenu 305 075 Kč vč. DPH. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

662.     Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Ateliér S2-Ing. arch. Josef Starý, Hrabinská 10, 737 01  Český Těšín, IČ 43563791 na zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu města Brušperka, který zvyšuje původní cenu o 3 tis. Kč. Současně zmocňuje starostu k podpisu dodatku č. 1.

663.     Smlouvu o dílo na získání finanční podpory na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy“ s firmou Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01  Most, IČ 63144883 za provizi ze získané dotace ve výši 3 %. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

RM-20/ROZHODUJE

664.     O výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Výstavba technické infrastruktury v lokalitě „Pastevník“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

665.     O výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku u škvárového hřiště“ a vybrala jako nejvhodnější nabídku od firmy Jan Slabý, Fryčovická 196, 739 44  Brušperk, IČ 11540613.

666.     O přímém zadání zakázky malého rozsahu firmě Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01  Most, IČ 63144883 na získání finanční podpory na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy“.

RM-20/BERE NA VĚDOMÍ

667.     Den  26. února 2008 jako plánovaný termín konání 21. schůze rady města.

V Brušperku 4. února 2008

Zapsala: Petra Kopčáková, DiS.

Ověření přehledu usnesení: Ing. Svatopluk Slovák, Ph. D.

Ing. Ivan Krupník, starostaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky