21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 32. rady města

32. schůze rady města Brušperk konané dne 16. května 2001

RM – 32/SCHVÁLILA

522. Rozšíření programu 32. schůze rady města o:

bod čís. 10 – upřesnění konání a programu 11. zasedání ZM

bod čís. 11 – podnět k rozšíření zadání změny čís. 3 územního plánu města Brušperk.

523. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

524. Finanční příspěvek ve výši Kč 1.500,– na pořádání Běhu Terriho Foxe organizaci TJ Sokol ČOS.

525. Domovní řád pro byty v majetku města.

526. Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem a společností RÁDIO ČAS, spol. s r.o. Ostrava a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

527. Navýšení finančního limitu v pokladně MěÚ od 1.5.2001 na Kč 10.000,–.

528. Smlouvu s firmou PLYNAR spol. s r.o. za zprostředkování prodeje akcií části plynárenského zařízení nacházejícího se v majetku města za cenu Kč 20.000 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

529. Pronájem části parcely p.č. 338/3 za smluvní cenu paní Kataríně Kovalové, Dráhy č.p. 442 Brušperk do doby prodeje.

530. Zřízení internetu v Informačním centru města v ND č.p. 9.

531. Zpracování projektu na zřízení počítačové sítě v objektu MěÚ č.p. 22.

532. Vybavit  vhodným nábytkem internetové pracoviště v prostorách knihovny (ze stávajícího vybavení MěÚ).

533. Smlouva o připojení pobočkové ústředny ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě v objektu MŠ a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 

RM – 32/ROZHODLA

7. O umístění kopírky, kterou město získalo převodem majetku z GE Capital Bank, do  objektu mateřské školy.
 

RM – 32/DOPORUČILA ZM

156. Projednat a schválit zřizovací listinu organizační složky města Brušperk – „Mateřské školy“ na dobu neurčitou.

157. Rozhodnout o prodeji části parcely č. 338/3 ost. plocha o výměře cca 40 m2 v lokalitě Dráhy za smluvní cenu s tím, že pozemek bude zatížen věcným  řemenem vedením vodovodní přípojky k RD na p.č. 329. Pozemek pod sousedící telefonní budkou a rozvodná skříňka Telecomu zůstane ve vlastnictví města.

158. Rozhodnout o bezúplatném předání do majetku města části pozemku p.č. 2931 ost. plocha o výměře 112 m2 v lokalitě ul. Staroveská (u nově postavených garáží) od Správy a údržby silnic Frýdek-Místek.

159. Rozhodnout o bezúplatném převodu el. přípojky SME a.s. Ostrava za cenu Kč 25.073,– v lokalitě nově postavených garáží na křižovatce Staroveská-Krmelínská.

160. Projednat návrh změny č. 3 územního plánu města Brušperk.

161. Rozhodnout o přidělení částky Kč 100.000,– jako účelovou dotaci na výstavbu zvedací plošiny pro postižené děti v objektu ZŠ V. Martínka. Tuto částku uvolnit z rezervy rozpočtu města. strana 2 ze 2

162. Rozhodnout o prodeji akcií České spořitelny, a.s.  Erste Bank  za minimální kupní cenu Kč 122 za jednu akcii.
 

RM – 32/VZALA NA VĚDOMÍ

163. Kontrolu usnesení 31. schůze rady města.

164. Zprávu z kulturní komise č. 10 a č. 11.

165. Stavy na účtech města k 10.5.2001.

166. Informaci o výběru finanční částky na vybudování vertikální plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí v ZŠ V. Martínka.

167. Informaci o poskytnutí příspěvku SMOPO ve výši Kč 5.000,– na konání atletického víceboje dětí základních škol na stadiónu v Brušperku.

168. Hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Ondráš k 31.3.2001.
 

RM – 32/INFORMACE

starosty:

76.  o postupu prací na objektu restaurace u přehrady č. I

77.  vyřizování živnosti města na výběr parkovného na území města

78.  zrušení OZV o stočném, resp. o zahájení jeho výběru na základě správního řízení.

       místostarosty:

79.  vybavenost kanceláří MěÚ internetem:

       kancelář č. 102 (místostarosta a tajemník), kancelář č. 107 (odbor majetku, financí a vnitřních věcí), knihovna.

80. doplnění materiálů o městě pro vydání celorepublikového kalendáře firmě Havelka (město získá 15 ks kalendářů zdarma, 25 ks bude objednáno za velkoobchodní ceny)

81. předložení grafu výběru poplatků za parkování na parkovištích ul. Zádvoří a ul. Kostelní

82. vydání propagační brožury, kterou financuje SMOPO nákladem 15 tis. kusů, jehož smyslem je propagace regionu

83. vypracování strategie rozvoje „mikroregionu“, které zadalo SMOPO p. Poláškovi. Smyslem této práce je zařadit město do strategie rozvoje širšího územně samosprávného celku a získání výhodnějších podmínek při udělování státních dotací.

tajemníka:

84. zabudování regulátoru napětí do sítě veřejného osvětlení (nejdelší větev na ul. Dr. Martínka a ul. Fryčovická). Po dobu měsíců května a června bude probíhat vyhodnocení úspor a sledování svítivosti jednotlivých světelných bodů.
 

 

V Brušperku 16. května 2001

 

Zapsal: Ing. Petr Urbanec

Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka

Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky