13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 36. rady města

36. schůze rady města Brušperk konané dne 10. září 2001

RM – 36/SCHVÁLILA

588. Program 36. schůze rady města.

589. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Mgr. Pavla Plečku.

590. Zařazení místa „referent“ do organizačního schématu MěÚ od 1. 10. 2001 do doby odchodu vedoucí odboru FMaVV do důchodu, nejpozději však do 31. 3. 2002.

591. Záměr pronájmu místnosti (5,8 m2) v přízemí Národního domu v Brušperku.

592. Prominutí poplatku ze vstupného z tanečních zábav dnů 29. 6. a 24. 8. 2001 pořádaných SK Brušperk.

593. Zapůjčení lávek ze stadionu u školy fy GASTRO, s. r. o. na 3 dny za cenu 50,- Kč/kus.

594. Smlouvu o dílo s fy DIK, s .r. o. na rekonstrukci kotelny ZŠ za cenu Kč 498.750,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

595. Smlouvu o dílo s fy IMSTAV PLUS, s .r. o. na stavu „Výstavba chodníku ul. Staroveská“ za cenu Kč 662.500,- vč. DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

596. Program 13. zasedání zastupitelstva města dne 19. září 2001 v 15.30 hodin v sále restaurace U Tří lip:

1.  Zahájení.

2.  Rozpočtové opatření č. II/2001.

3.  Zprávy o kontrolách finančního a kontrolního výboru ZM.

4.  Připomínky a podněty občanů města.

5.  Souhrnné stanovisko ke změně č. 3 Územně plánovací dokumentace města.

6.  Prodeje a převody majetku města.

7.  Informace o účasti města ve sdruženích obcí.

8.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

597. Prodejní cenu brožurky „Zveme Vás do regionu Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice“ na Kč 10,-/kus.

 

RM – 36/DOPORUČILA ZM

172. Projednat a schválit rozpočtové opatření č. II/2001.

 

RM – 36/VZALA NA VĚDOMÍ

186. Kontrolu usnesení 35. schůze rady města.

187. Informaci starosty o kontrole provedené kontrolním výborem zastupitelstva města.

188. Informaci o semináři „Nový zákon o odpadech“.

189. Stavy na účtech města k 5. 9. 2001.

190. Výsledek výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce knihovny“.

191. Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí odboru FMaVV MěÚ Brušperk.

 

RM – 36/INFORMACE

starosty:

93. Příprava stavby „malometrážní byty“ a stavby „technická infrastruktura v lokalitě obecních domů“.

p. L. Dlouhý:

94. Problematika OZV o nakládání s komunálním odpadem dle nového zákona o odpadech.

 

V Brušperku 14. září 2001
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Mgr. Pavel Plečka
Ivan Krupník, starosta měRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky