13.11.2019 Svátek slaví Tibor

Usnesení 38. rady města

38. schůze rady města Brušperk konané dne 24. října 2001

 RM – 38/SCHVÁLILA

618. Program 38. schůze rady města.

619. Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Pavla Káňu.

620. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o podílu města na zajištění příkonu elektrické energie 16x25A pro výstavbu malometrážních bytů v lokalitě stávajících obecních domů se 40% spoluvlastnictvím města na této investici. Záloha města na přípravu dokumentace a projektové práce činí Kč 10 000,-. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

621. Prominutí poplatku z veřejného prostranství za půdorysnou plochu lešení při opravě střechy a fasády domu č. p. 23. Podmínkou prominutí poplatku je, že práce na opravě fasády budou koordinovány s postupem prací firmy Karel Vala, která provádí rekonstrukci kanalizace a opravu vodovodu na části ul. Zádvoří.

 

RM – 38/ROZHODLA

16. O přidělení bytu č. 2 v domě č. p. 471 paní Nikoli Stralčinské. K uvolnění bytu došlo, odmítnutím žadatelky paní Dagmar Kneblové.

 

RM – 38/REVOKOVALA

9. Usnesení RM 37/9 – ROZHODLA

Nové znění:

O přímém zadání zakázky malého rozsahu na vybudování technické infrastruktury v lokalitě obecních domů, zakázka je daná dle § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v platném znění, a o uzavření smlouvy na tuto zakázku s fa Karel Vala, Fryčovická 120, 739 44 Brušperk, IČO 11540621 za cenu Kč 887 182,- bez DPH a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

10. Usnesení RM 37/10 – ROZHODLA

Nové znění:

O přímém zadání zakázky malého rozsahu na vybudování technické infrastruktury v lokalitě obecních domů, zakázka je zadána dle § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadání veřejných zakázek v platném znění, a o uzavření smlouvy na tuto zakázku s fa IMSTAV PLUS, s. r. o., J. Á. Komenského 16, 739 44 Brušperk, IČO 25855662 za cenu Kč 1 999 500,- bez DPH. a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

 

RM – 38/INFORMACE

p. Dlouhý:

97.  v souvislosti s přijetím nové pracovnice odboru financí, majetku a vnitřních věcí, upozornil na nutnost doplnění vzdělání o zvláštní odbornou způsobilost na úseku financí.

 

 

V Brušperku 29. října 2001
Zapsal: ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: ing. Pavel Káňa
Ing. Ivan Krupník, starosta města

 Rubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky