3.6.2020 Svátek slaví Tamara

Usnesení 46. rady města

46. schůze rady města Brušperk konané dne 29. května 2002

RM – 46/SCHVÁLILA

745.     Program 46. schůze rady města.

746.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu Ing. Zdeňka Nelhybla.

747.     Řád veřejného pohřebiště městského hřbitova.

748.     Nájemní smlouvu na umístění internetové antény na štítové stěně Národního domu s firmou NexNET, Brušperk, IČO 73108855 za cenu Kč 600,- za rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

749.     Smlouvu s Krajským úřadem MSK v Ostravě na sledování návštěvnosti informačního centra v Brušperku a současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

750.     Vyvěsit záměr města nabídnout pozemek v majetku města p. č. 952/1 (pozemek pod stodolou Mgr.Plečky) na k. ú. Brušperk k prodeji. Po uplynutí zákonné lhůty vyvěšení předložit toto do ZM.

751.     Program 17. zasedání zastupitelstva města dne 27. června 2002 v 15.30 hodin v sále Národního domu :

1.      Zahájení.

2.      Zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města o provedených kontrolách.

3.      Připomínky a podněty občanů města

4.      Rozpočtové opatření č. I/2002

5.      Smlouvy prodeje a převody majetku města.

6.      Rozpočtový výhled města na léta 2003 až 2006.

7.      Vyhodnocení žádosti o použití účelového Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/1999.

8.      Návrh finančních příspěvků společenským, zájmovým a sportovním organizacím dle zákona č. 128/2000 Sb., § 85, písm. c).

9.      Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.

10.  Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM.

752.     Rozpočet sociálního fondu městského úřadu v Brušperku pro rok 2002.

753.     Zásady důchodového připojištění zaměstnanců, které budou čerpány ze sociálního fondu zpracované v samostatné předloze.

754.     Příspěvek na pohoštění ve výši Kč 2000,- na fotbalové družstvo za podmínek postupu dorostu a žactva do vyšší soutěže.

755.     Upomínkové dary pro udělení cen při konání turnaje v kopané nejmladších žáků, který se uskuteční dne 7. června 2002. Jedná se o 68 ks tašek s logem města, 15 ks hrníčků, 8 ks klíčenek, 6 ks přívěsků, 6 ks map města, 18 ks pohlednic města (troj a dvojfoto).

 

RM – 46/DOPORUČILA ZM

199.     Projednat záměr města odkoupit pozemek p.č.3232/0 podél severní části hřbitova, o celkové výměře 460 m2, na němž se nachází místní komunikace od majitele pana Jiřího Papše, Jirská 21, Ostrava 1.

200.     Projednat a schválit rozpočtový výhled města na rok 2003 až 2006.

201.     Projednat a rozhodnout o použití peněz z Fondu rozvoje bydlení v souladu s bodem 6.11. OZV č. 3/1999 na rozšíření městského bytového fondu v rekonstruovaném objektu šaten, kde dojde ke zřízení služebního bytu.

202.     Projednat a schválit rozpočtové opatření č. I/2002 ve výši Kč 120 000,-

 

RM – 46/ULOŽILA

151.     Kvalifikovaněji dopracovat seznamy žadatelů o obecní byt (viz úkol 140/44-RM-ULOŽILA).

          Z: předsedkyně sociální a zdravotní komise RM a tajemník MěÚ

          T: 47. schůze RM.

152.     Po vyjádření okr. hygienika a OkÚ Frýdek-Místek k řádu veřejného pohřebiště vypracovat návrh pronájmu hrobového místa na městském hřbitově.

          Z: tajemník MěÚ

          T: do dvou měsíců po vyjádření OkÚ Frýdek-Místek.

153.   Připravit návrh novelizace smlouvy o poskytování služeb a technické pomoci Domovu důchodců Ondráš. Tímto řešením dojde ke zprůhlednění původní smlouvy a jejich dodatků.

Z: starosta

T: 31. 7. 2002.

 

RM – 46/VZALA NA VĚDOMÍ

261.     Kontrolu usnesení 45. schůze rady města.

262.     Zprávu ze sociální a zdravotní komise č. 5/2002.

263.     Stavy na účtech města k 27. 5. 2002.

 

V Brušperku 3. června 2002
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: Ing. Zdeněk Nelhybel
Ing. Ivan Krupník, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky