28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 48. rady města

48. schůze rady města Brušperk konané dne 10. a 18. července 2002

RM – 48/SCHVÁLILA

769.     Program 48. schůze rady města.

770.     Pověřeného člena rady města pro ověření usnesení a zápisu p. Lubomíra Dlouhého.

771.     Smlouvu na dodávku dvou programových produktů Pokladny 2 (pokladna) a DDP (daně, dávky, poplatky) fy GORDIC, s .r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 za cenu do Kč 1 300,- a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

772.     Zakoupení programového produktu s kapacitou 5000 položek k instalaci v Informačním centru Brušperk sloužícího pro účely výběru poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fy GORDIC, s. r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 za cenu do Kč 5000,-.

773.     Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s firmou KONEKO, s. r. o., Výstavní 8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 00577758 řešící posun termínu do 31.7.2002 a zmocňuje starostu k podpisu dodatku.

774.     Smlouvu o vymezení vlastnického podílu investiční akce „Brušperk- ul. Zádvoří, podél lékárny sv. Jiří, MěÚ až po ul. Dr. Martínka – rekonstrukce kanalizace a oprava vodovodu“ a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

775.     Smlouvu o poskytování služeb bezdrátového připojení na internet v Informačním centru Brušperk s firmou Martin Kučera, NextNet, Zahradní 876, 739 44 Brušperk, IČ 73108855 za cenu Kč 1 000,-/měsíc a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

776.     Umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ na pravém břehu Ondřejnice. Jedná se o odbočku vlevo před mostem na Trnávku vedoucí k bývalému koupališti.

777.     Přidělení obecních bytů žadatelům v tomto členění:

a)    8 malometrážních bytů – J. Baláž, F. Kladiva, J. Pělucha, P. Janiurek, V. Procházka, J. Petr, I. Šubertová, V. Žukovský

b)   1 byt v domě p. č. 471 – H. Langerová

c)    4 bytů v domech č. p. 573 a 582 – V. Juřinová, N. Stralčinská, H. Křístková, D. Kneblová

778.     Odměnu ředitelce Domova důchodců Ondráš a vedoucím odborů MěÚ Brušperk za II. čtvrtletí 2002 a řediteli ZŠ V. Martínka v Brušperku za I. pololetí 2002 dle předlohy č. 10.

779.     Odměnu předsedkyním komisí rady města – kulturní, sociální a zdravotní a redakční rady BZ za II. čtvrtletí 2002 dle předlohy č. 11.

780.     Na svém 1. jednání služební cestu dne 16. 7. 2002 místostarosty a tajemníka MěÚ na SFŽP do Prahy za účelem projednání podané žádosti na výstavbu ČOV a kanalizace v Brušperku.

781.     Předání věcného daru města v hodnotě Kč 1 000,- panu Ivo Boháčovi u příležitosti udělení Zlaté plakety Dr. Jánského, kterou mu předal primátor města Ostravy za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

 

RM – 48/REVOKOVALA

14.         Změnu termínu RM- 44/ULOŽILA, bod 139 – nový termín: 49. schůze rady města.

15.     Změnu termínu RM-44/ULOŽILA, bod 142 – nový termín: 2. 8. 2002.

 

RM – 48/JMENOVALA

10.         Výběrovou komisi na výzvu více zájemcům na architektonický návrh stavebních úprav náměstí J. Á. Komenského v Brušperku ve složení:

ing. P. Káňa,. Mgr. P. Plečka, ing. J. Janotka, ing. J. Dlouhý a pí E. Brožová.

11.         Výběrovou komisi na výzvu více zájemcům na opravy živičných povrchů místních komunikací ve složení:

ing. Z. Nelhybel, ing. V. Konečný, ing. P. Urbanec, p. L. Dlouhý a p. M. Glazer.

 

RM – 48/ULOŽILA

156.     Zpracovat varianty řešení na změnu organizační složky města mateřská škola a školní jídelna na příspěvkové organizace města, případně jejich začlenění do již existující příspěvkového organizace města Základní škola V. Martínka v Brušperku

          Z: místostarosta

          T: 49. schůze rady města.

157.     Připravit odpovědi na připomínky členů rady města k výsledkům hospodaření města a příspěvkové organizace V. Martínka vznesené na 48. schůzi rady města

T: místostarosta

Z: 49. schůze rady města.

158.     Připravit návrh na zřízení organizační složky města „Městské knihovny Brušperk“

Z: tajemník MěÚ

T: 49. schůze rady města.

159.     Zpracovat návrh zřizovací listiny „Městské knihovny Brušperk“

Z: tajemník MěÚ

T: 30. 8. 2002.

160.     Zpracovat knihovní řád městské knihovny

Z: vedoucí městské knihovny

T: 15. 8. 2002.

161.     Zpracovat směrnici o nakládání s osobními údaji uživatelů městské knihovny dle zákona 106/1999 Sb.

          Z: tajemník MěÚ

          T: 31. 8. 2002.

162.     Připravit návrh OZV o veřejném pořádku

Z: tajemník MěÚ

          T: 30. 9. 2002.

 

RM – 48/VZALA NA VĚDOMÍ

268.     Kontrolu usnesení 47. schůze rady města.

269.     Stavy na účtech města k 11. července 2002 a upozorňuje na znepokojující plnění daňových příjmů k tomuto datu.

 

RM – 48/INFORMACE

místostarosty:

110.     O služební cestě do Prahy dne 16. 7. 2002.

p. L. Dlouhý:

111.     Upozornil na novelu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

 

V Brušperku 24. července 2002
Zapsal: Ing. Petr Urbanec
Ověření usnesení: p. Lubomír Dlouhý
Ing. Ivan Krupník, starosta, starosta městaRubrika: Usnesení rady městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky