28.5.2020 Svátek slaví Vilém

Usnesení 1. (ustavujícího) zastupitelstva města

z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 2. listopadu 2006

BOD PROGRAMU ČÍSLO USNESENÍ TEXT USNESENÍ
Zastupitelstvo města:
3. ZM1/1 Schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
4. ZM1/2 Určuje ověřovateli zápisu ustavujícího zasedání Ing. Záviše Cigánka a Ing. Jiřího Dlouhého.
5. ZM1/3 Schvaluje Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
6. ZM1/4 Rozhoduje o tajném způsobu hlasování při volbě starosty, místostarosty a dalších členů rady města.
ZM1/5 Schvaluje doplněný Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volební období 2006-2010 pro tajné hlasování.
7. ZM1/6 Volí tříčlennou volební komisi ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města.
8. ZM1/7 Určuje funkci starosty a funkci místostarosty, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.
9. ZM1/8 Volí Ing. Ivana Krupníka starostou města Brušperk.
10. ZM1/9 Volí Jiřího Pasyka místostarostou města Brušperk.
ZM1/10 Volí Ing. Jiřího Dlouhého, Ing. Pavla Káňu a Ing. Svatopluka Slováka členy rady města Brušperk.
11. ZM1/11 Zrušuje finanční výbor zastupitelstva města pro volební období 2002-2006 a odvolává z funkce předsedu a jeho členy.
ZM1/12 Zrušuje kontrolní výbor zastupitelstva města pro volební období 2002-2006 a odvolává z funkce předsedu a jeho členy.
12. ZM1/13 Zřizuje finanční výbor zastupitelstva města pro volební období 2006-2010.
ZM1/14 Zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva města pro volební období 2006-2010.

Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

  • Ustavující zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
  • Složení slibu všemi přítomnými členy zastupitelstva města bez výhrad.
  • Plánovaný termín 2. zasedání zastupitelstva města dne 13. prosince 2006.

Ing. Ivan Krupník, v. r., starosta, Jiří Pasyk, v. r., místostarosta

Brušperk 2. listopadu 2006
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky