22.11.2019 Svátek slaví Cecílie

Usnesení 15. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 20. února 2002

ZM – 15/KONSTATOVALO, ŽE

 • 29. 15. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 30. K zápisu z 14. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 15/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 45. Určení pracovníků MěÚ pro 15. zasedání ZM:
  • zapisovatelka paní Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 46. Ústní informaci o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.

ZM – 15/ZVOLILO

 • 33. Ověřovatele zápisu 15. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Josefa Janotku a paní Marcelu Šodkovou.

ZM – 15/SCHVÁLILO

 • 106. Program 15. zasedání zastupitelstva města doplněný o bod 3-Projednání příspěvku Růženy Bratterové a jeho zveřejnění nebo nezveřejnění v Brušperském zpravodaji.
 • 107. Rozpočtové opatření č. IV/2001.
 • 108. Prodloužení termínu ZM-14/ULOŽILO, bod 24 do 31.3.2002.

ZM – 15/ROZHODLO

 • 92. O veřejném způsobu hlasování na 15. zasedání zastupitelstva města.
 • 93. O prodeji části pozemku p. č. 2662 orná půda o výměře 4195 m2 a p. č. 2663/1 orná půda o výměře 1934 m2 v lokalitě ul. Jožky Matěje za smluvní cenu.
 • 94. O prodeji pozemků p. č. 286/1 louka o výměře 1453 m2, p. č. 286/3 ost. plocha o výměře 500 m2, p. č. 286/2 louka o výměře 402 m2, p. č. 287/2 orná půda o výměře 2774 m2 a p. č. 287/1 orná půda o výměře 564 m2 v lokalitě ul. Dráhy pro výstavbu rodinných domků za maximální ceny stavebních pozemků s tím, že nabyvatelé budou respektovat rozhodnutí o vedení místní komunikace.
 • 95. O bezúplatném převodu pozemků p. č. 2460 vodní plocha o výměře 529 m2 v lokalitě ul. Staroveská, p. č. 2929/4 ostatní plocha o výměře 139 m2, p. č. 2929/6 ostatní plocha o výměře 34 m2 v lokalitě u přehrady č. I a p. č. 2946/19 vodní plocha o výměře 147 m2 v lokalitě ul. Fryčovická od Okresního úřadu Frýdek-Místek do majetku města Brušperk.
 • 96. V souladu s bodem 6.7 OZV č. 3/1999 poskytnout úvěr následujícím žadatelům:
  • a) paní Andree Rašíkové, bytem Brušperk, Borošínská 681 na vznik bytové jednotky z půdní vestavby v podkroví RD č. p. 681 ve výši Kč 200 000,-
  • b) paní Michaele Žídkové, bytem Brušperk, Bártkova 997 na vznik bytové jednotky z půdní vestavby v podkroví RD č. p. 353 ve výši Kč 200 000,-.

ZM – 15/ULOŽILO

 • 26. Prověřit nesoulad termínů v souvislosti s „úpravou prostranství u obchodu na Antonínově“ uváděných v článku paní Bratterové a v odpovědi rady města.
  • Z: předsedkyně kontrolního výboru
  • T: zápis o kontrole předložit na 16. zasedání zastupitelstva města.

Brušperk 27. února 2002
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta
Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky