18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva města

16. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 27. ledna 2010

PŘEHLED USNESENÍ

16. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 27. ledna  2010

 

ZM – 16/BERE NA VĚDOMÍ

272.       Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Dlouhého a Ing. Josefa Janotky o ověření zápisu 15. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. prosince 2009.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 16/URČUJE

273.       Ověřovatele zápisu 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.01.2010:

Ing. Štěpána Dubového a Ing. Pavla Káňu.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 16/SCHVALUJE

274.       Program 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27.01.2010.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

275.       Rozpočtový výhled města Brušperk na léta 2010 až 2012 vč. přílohy k rozpočtovému výhledu.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

276.       Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1981/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 540 m2 a pozemku parc. č. 1981/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 832 m2, katastrální území Brušperk, obec Brušperk, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Brušperka. Současně zplnomocňuje starostu a místostarostu k podpisu smlouvy.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 16/ROZHODUJE

277.       O převodu nemovité věci – části pozemku parc. č. 530/1 zahrada o výměře cca 55 m2 na k. ú. Brušperk, obec Brušperk v lokalitě ul. Krmelínská manželům **** za cenu ve výši 200 Kč/m2. Současně zplnomocňuje starostu a místostarostu k podpisu kupní smlouvy.

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

ZM – 16/SOUHLASÍ

278.       S podáním žádosti o dotaci na „Revitalizaci budovy ZŠ V. Martínka“.  

Hlasování:  13-pro, 0-proti, 0-zdržel se

*** S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů text usnesení upraven.

 

 Zastupitelstvo města projednalo bez usnesení:

·                16. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.

·                Plánovaný termín 17. zasedání zastupitelstva města dne 24. března 2010.

 Ing. Ivan krupník, starosta                                                        Jiří Pasyk, místostarosta

 Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky