21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 16. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 27. dubna 2005

ZM – 16/KONSTATOVALO, že

 • 30. 16. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 31. K zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 16/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 69. Určení pracovníků MěÚ pro 16. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 70. Den 22. června 2005 jako plánovaný termín 17. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 16/URČILO

 • 17. Ověřovatele zápisu 16. zasedání zastupitelstva města:
  Yvetta Daňková a Lubomír Dlouhý.

ZM – 16/SCHVÁLILO

 • 74. Program 16. zasedání zastupitelstva města.
 • 75. Stavbu „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka Brušperk“.
 • 76. Rozpočtové opatření RO č. I-Z/2005 ve výši 20 mil. Kč dle přílohy.
 • 77. Čerpání úvěrového rámce v letech 2005 a 2006 ve výši 34 mil. Kč.

ZM – 16/ROZHODLO

 • 95. O poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Brušperk ve výši 40 000 Kč.
 • 96. O uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brušperk Římskokatolické farnosti Brušperk, IČ 63699541 ve výši 40 000 Kč a současně zmocnilo starostu k podpisu smlouvy.

Brušperk 5. května 2005
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky