21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 16. zastupitelstva města

z 16. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 27. března 2002

ZM – 16/KONSTATOVALO, ŽE

 • 31. 16. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 32. K zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.
 • 33. Kontrolní výbor zastupitelstva města nesplnil úkol č. 26 ZM-15/ULOŽILO z 15. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 16/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 47. Určení pracovníků MěÚ pro 16. zasedání ZM:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu Ing. Petr Urbanec.
 • 48. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření města Brušperk za rok 2001 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
 • 49. Ústní informaci o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 50. Vyhodnocení „Programu rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2001“ dle předlohy č. 7.

ZM – 16/ZVOLILO

 • 34. Ověřovatele zápisu 16. zasedání zastupitelstva města:
  p. Lubomír Dlouhý a Ing. Milan Kuchař.

ZM – 16/SCHVÁLILO

 • 109. Program 16. zasedání zastupitelstva města.
 • 110. Závěrečný účet města Brušperk vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad včetně jeho příspěvkových organizací, tj. Domova důchodců Ondráš a Základní školy V. Martínka za rok 2001.
 • 111. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2001 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a to následovně:
  • Domov důchodců Ondráš –
   • do investičního fondu Kč 25 824,-
   • do rezervního fondu Kč 388 610,56
   • do fondu odměn Kč 90 000,-
  • Základní škola Dr. V. Martínka –
   • do investičního fondu Kč 99 170,-
   • do rezervního fondu Kč 55 944,81
   • do fondu odměn Kč 14 000,-.
 • 112. Rozpočet města Brušperk na rok 2002 jako vyrovnaný ve výši Kč 43 722 900,- dle uvedených tříd, oddílů a paragrafů.
 • 113. „Program rozvoje územního obvodu města Brušperk na rok 2002“ dle předlohy č. 8.

ZM – 16/ROZHODLO

 • 97. O veřejném způsobu hlasování na 16. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 16/STANOVILO

 • 14. Příspěvkovým organizacím města, tj. Domovu důchodců Ondráš a Základní škole V. Martínka hospodářský výsledek pro ukončení roku 2002 ve výši Kč 0,-.
 • 15. Příspěvkové organizaci města Domovu důchodců Ondráš limit mzdových prostředků pro rok 2002 ve výši Kč 4 200.000,-.

Brušperk 27. března 2002
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta
Ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky