18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 17. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 29. června 2005

ZM – 17/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 71. Zprávu ověřovatelů zápisu Yvetty Daňkové a Lubomíra Dlouhého o ověření zápisu 16. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. 4. 2005.
 • 72. Zprávu o činnosti finančního výboru ZM za 2. čtvrtletí 2005.
 • 73. Zprávu č. 15 FV „Inventarizace majetku a závazků města Brušperk v roce 2004“.
 • 74. Ústně přednesenou zprávu č. 6/2005 kontrolního výboru ZM.
 • 75. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.
 • 76. Závěrečný účet a celkovou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí Sdružení města a obcí povodí Ondřejnice za rok 2004.
 • 77. Závěrečný účet a závěr zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obecních televizí za rok 2004.

ZM – 17/ZVOLILO

 • 11. Ověřovatele zápisu 17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. 6. 2005:
  Ing. Štěpána Dubového a Ing. Pavla Káňu.

ZM – 17/SCHVÁLILO

 • 78. Program 17. zasedání zastupitelstva města.
 • 79. Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací Základní školy V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domova důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2004 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 80. Rozpočtové opatření RO č. II-Z/2005 ve výši 1 425 000 Kč dle předlohy č. 7.
 • 81. Program rozvoje města Brušperk na rok 2005 doplněný o bod uvedený v zápisu.

ZM – 17/ROZHODLO

 • 97. O tom, že nemá záměr prodat nemovitý majetek – část pozemku parc. č. 76/1 zahrada o výměře 133 m2 a část pozemku parc. č. 74 ostatní plocha o výměře 1203 m2 v lokalitě ul. Soukenická z majetku města.
 • 98. O bezúplatném převodu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 2917 ostatní plocha, silnice o výměře 3955 m2 a pozemků ve zjednodušené evidenci PK č. 3227/5 o výměře 134 m2, PK č. 3249/1 o výměře 27517 m2, PK č. 3296 o výměře 2584 m2 a PK č. 3311 o výměře 4977 m2 zastavěných silnicí II/486 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
 • 99. O bezúplatném nabytí nemovitých věcí – budovy bez č. p.-garáž na pozemku parc. č. 394/18 a pozemku parc. č. 394/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2 z majetku Moravskoslezského kraje do majetku města Brušperk.
 • 100. O nabytí nemovitých věcí – ideální poloviny pozemku parc. č. 2763 ostatní plocha o výměře 2062 m2, ideální poloviny pozemku parc. č. 2770/1 ostatní plocha o výměře 269 m2 a ideální poloviny pozemku PK č. 2770/1 o výměře 5 m2 za smluvní cenu ve výši 152 000 Kč z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ZM – 17/ULOŽILO

 • 17. Uvádět v Přehledu usnesení zastupitelstva města veškerá usnesení obsažená v zápisu ze zasedání zastupitelstva města.
  • Z: tajemník MěÚ
  • T: od 17. zasedání ZM.
 • 18. Přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývajících ze závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.
  • Z: starosta
  • T: 31. 7. 2005
 • 19. Prověřit odstranění nedostatků vyplývajících ze závěrů Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2004.
  • Z: předsedové kontrolního a finančního výboru ZM
  • T: 18. zasedání ZM.

Plánovaný termín 18. zasedání zastupitelstva města – 21. září 2005.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, místostarosta
Brušperk 8. července 2005
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky