21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 18. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 31. srpna 2005

ZM – 18/ZVOLILO

 • 12. Ověřovatele zápisu 18. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. 8. 2005:
  Ing. Jiří Dlouhého a Pavla Konečného.

ZM – 18/SCHVÁLILO

 • 82. Program 18. zasedání zastupitelstva města dne 31. 8. 2005.
 • 83. Uzavření Smlouvy o úvěru č. 2092/05/LCD ve znění přílohy č. 2 a současně zmocňuje starostu k podpisu této smlouvy.

ZM – 18/ROZHODLO

 • 101. O přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši 34 000 000,00 Kč na dofinancování akcí „Brušperk, kanalizace a ČOV, I. etapa – 1. část“ a „Rekonstrukce a přístavba ZŠ V. Martínka v Brušperku“ se splatností do 1. června 2021 (včetně) a se způsobem zajištění dle přílohy. Současně zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o přijetí úvěru.
 • 102. O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 1953 ostatní plocha o výměře 221 m2 v lokalitě ul. K Pastevníku na k. ú. Brušperk z majetku TJ Sokol Brušperk.

Zastupitelstvo města Brušperk projednalo bez usnesení:

 • Zprávu ověřovatele zápisu Ing. Pavla Káni o ověření zápisu 17. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. 6. 2005.
 • Ústní zprávu přednesenou předsedou kontrolního výboru ZM o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • Rada města projedná způsob přeúčtování nákladů na vypracování návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu města Brušperk včetně všech jeho úprav na jednotlivé žadatele.
 • Plánovaný termín 19. zasedání zastupitelstva města – 21. září 2005.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, místostarosta
Brušperk 12. září 2005
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky