18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 18. zastupitelstva města

z 18. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne dne 29. 8. 2002

ZM – 18/KONSTATOVALO, ŽE

 • 36. 18. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 37. K zápisu ze 17. zasedání ZM nebyly vzneseny námitky.

ZM – 18/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 54. Určení pracovníků MěÚ pro 18. zasedání ZM:
  • zapisovatelka pí Jarmila Humplíková
  • vedoucí protokolu ing. Petr Urbanec.

ZM-18/ZVOLILO

 • 36. Ověřovatele zápisu 18. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Zdeněk Nelhybel a Mgr. Pavel Plečka.

ZM-18/ZŘÍDILO

 • 4. Dnem 1. ledna 2003 příspěvkovou organizaci města „Mateřská škola a školní jídelna Brušperk“ s tím, že tato příspěvková organizace přebírá veškerá práva a povinnosti dosavadní organizační složky „Mateřská škola a školní jídelna“.

ZM-18/SCHVÁLILO

 • 122. Program 18. zasedání zastupitelstva města.
 • 123. Rozpočtové opatření č. II/2002 ve výši Kč 1 404 300,-.
 • 124. Změnu původního termínu plnění bodu 27 usnesení ukládací části ZM-17/ULOŽILO na nový termín: 19. zasedání ZM

ZM-18/ROZHODLO

 • 104. O veřejném způsobu hlasování na 18. zasedání zastupitelstva města.
 • 105. O převodu pozemku p. č. 807/1 ostatní plocha o výměře 191 m2 z majetku města do vlastnictví pana Zdeňka Kovala, Polní 526, Brušperk.
 • 106. O darování pozemku p. č. 445 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 584 m2 v lokalitě ul. Hřbitovní od majitelů pana Milana Hilla, pana Lumíra Hilla a pana Libora Hilla do majetku města.
 • 107. O poskytnutí půjčky z účelového „Fondu rozvoje bydlení“ panu Miloslavu Mückovi, bytem Dr. Martínka 204, Brušperk na dodatečnou izolaci proti spodní vodě, na opravu fasády včetně oplechování a na opravu havarijního stavu střechy u rodinného domu č. p. 204 na ul. Dr. Martínka ve výši Kč 50 000,-.

ZM – 18/ZRUŠILO

 • 5. Dnem 31. prosince 2002 organizační složku města „Mateřská škola a školní jídelna“.

ZM – 18/ULOŽILO

 • 28. Předložit zastupitelstvu města ke schválení v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. zřizovací listinu příspěvkové organizace „Mateřská škola a školní jídelna Brušperk“
  • T: 19. zasedání ZM
  • Z: místostarosta.

Brušperk 2. září 2002
Zapsala: Jarmila Humplíková
Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, místostarostaRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky