18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 2. zastupitelstva města

z 2. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 4. prosince 2002

ZM – 2/KONSTATUJE, že

 • 2. 2. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 3. K zápisu z ustavujícího (1.) zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 2/BERE NA VĚDOMÍ

 • 3. Určení pracovníků MěÚ pro 2. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Iveta Dušková
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 4. Den 19. února 2003 jako plánovaný termín dalšího zasedání zastupitelstva města.

ZM – 2/URČUJE

 • 3. Ověřovatele zápisu 2. zasedání zastupitelstva města:
  Yvettu Daňkovou a Lubomíra Dlouhého.

ZM – 2/SOUHLASÍ

 • 1. S nahráváním průběhu 2. zasedání zastupitelstva města na hlasový záznam.

ZM – 2/ZŘIZUJE

 • 1. Finanční výbor a kontrolní výbor.

ZM – 2/RUŠÍ

 • 1. V plném rozsahu bod č. 16/STANOVILO z usnesení 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 6. 2002.
 • 2. V plném rozsahu bod č. 105/ROZHODLO z usnesení 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 8. 2002.

ZM – 2/STANOVÍ

 • 2. Počet členů finančního výboru na „3“ (tři).
 • 3. Počet členů kontrolního výboru na „3“ (tři).
 • 4. Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města na dobu od 1. března 2002 do 31. října 2002 takto:
  • a) členům rady města a předsedům výborů ve výši Kč 1 300,-
  • b) ostatním členům zastupitelstva města ve výši Kč 440,-.
 • 5. Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města pro volební období 2002 až 2006 takto:
  • a) členům rady města a předsedům výborů ve výši Kč 1 300,- a to dnem jejich zvolení do funkcí
  • b) členům zastupitelstva města ve výši Kč 440,- a to dnem složení slibu člena zastupitelstva města.
 • 6. Měsíční odměnu v případě souběhu několika funkcí poskytovat neuvolněnému členovi zastupitelstva města jako souhrn odměn za jednotlivé funkce.

ZM – 2/SCHVALUJE

 • 4. Program 2. zasedání zastupitelstva města.
 • 5. Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2003 ve výši Kč 10 500 000,-.
 • 6. Jednací řád zastupitelstva města Brušperk.

ZM – 2/VOLÍ

 • 6. Předsedu finančního výboru: paní Marcelu Šodkovou.
 • 7. Předsedu kontrolního výboru: Ing. Záviše Cigánka.
 • 8. Členy finančního výboru: paní Yvettu Daňkovou a pana Milana Glasera.
 • 9. Členy kontrolního výboru: Ing. Štěpána Dubového a Mgr. Radka Otrusinu.

ZM – 2/ROZHODUJE

 • 1. O veřejném způsobu hlasování na 2. zasedání zastupitelstva města.
 • 2. O peněžitém plnění poskytovaném členům výborů a to měsíční částkou ve výši Kč 300,- dnem jejich zvolení do funkcí.
 • 3. O prodeji pozemku p. č. 807/1 ostatní plocha o výměře 191 m2 v lokalitě ul. Polní za smluvní cenu ve výši Kč 1 000,- panu Zdeňku Kovalovi, bytem Polní 526, Brušperk.

Ing. Ivan Krupník, starosta, ing. Pavel Káňa, místostarosta
Brušperk 11. prosince 2002

Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky