18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 20. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 21. prosince 2005

ZM – 20/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 81. Zprávu ověřovatele zápisu Mgr. Radka Otrusiny o ověření zápisu 19. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. září 2005.
 • 82. Zprávy finančního výboru ZM č. 17 a č. 18.
 • 83. Ústně přednesenou zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města.
 • 84. Sdělení rady města ke dvěma připomínkám k dopravní situaci ve městě Brušperk, zaslaným občanem města.

ZM – 20/ZVOLILO

 • 14. Ověřovatele zápisu 20. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 12. 2005:
  Ing. Miroslava Konkola a Mgr. Jaroslavu Neuwirthovou.
 • 15. Pana Miroslava Matějovského a paní Evu Hankusovou jako přísedící Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období roku 2006 – 2010.

ZM – 20/SCHVÁLILO

 • 86. Program 20. zasedání zastupitelstva města dne 21. 12. 2005 s tím, že původní bod programu č. 12 se mění na bod č. 13. Jako bod č. 12 je zařazeno projednání návrhu přísedících Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
 • 87. Pořizování krátkého obrazového záznamu ze zasedání zastupitelstva města pro TV Local Brušperk.
 • 88. Rozpočtové opatření RO č. V-Z/2005 ve výši –15 660,80 tis. Kč dle předlohy č. 4.
 • 89. Rozpočtové provizorium města Brušperk na I. čtvrtletí 2006 v příjmové a výdajové části ve výši 25 921 000 Kč dle předlohy č. 5.
 • 90. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o změně OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.
 • 91. Zásady pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci.

ZM – 20/REVOKOVALO

 • 6. Usnesení ZM-7/ROZHODUJE, bod 35 s náhradou:

ZM-20/ROZHODLO, bod 114.

 • 7. Usnesení ZM-7/ROZHODUJE, bod 37 s náhradou:
  ZM-20/ROZHODLO, bod 115.

ZM – 20/ROZHODLO

 • 111. O bezúplatném nabytí nemovité věci – pozemku parc. č. 2856/18 ostatní plocha o výměře 1227 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě u Trnávské cesty od pana Ing. Ivana Krupníka, bytem Brušperk, K Šištotu 527 do majetku města Brušperk.
 • 112. O bezúplatném převodu nemovité věci – vodního díla „Inženýrské sítě pro výstavbu RD, Brušperk u Trnávské cesty, SO O2 Kanalizace“ na pozemcích parc. č. 2856/24 a 2856/18 v k. ú. Brušperk z majetku Ing. Ivana Krupníka, bytem Brušperk, K Šištotu 527 do majetku města Brušperk.
 • 113. O převodu nemovité věci – části pozemku ve zjednodušené evidenci PK č. 1937 o výměře cca 1000 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Nábřeží za cenu ve výši Kč 30/m2 paní Boženě Václavové, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí č. 583.
 • 114. O ponechání nemovité věci – části pozemku parc. č. 2737 místní komunikace o výměře cca 66 m2 v lokalitě ul. J. Matěje v majetku města.
 • 115. O ponechání nemovité věci – části pozemku parc. č. 2934 ostatní plocha o výměře cca 195 m2 v lokalitě ul. K Pastevníku v majetku města.
 • 116. O novém názvu místní komunikace „LUČNÍ“ v lokalitě u Trnávské cesty na k. ú. Brušperk.

ZM – 20/POTVRDILO

 • 3. Platnost Zásad pro poskytování volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města Brušperk, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni s úpravou jejich odstavce 6 ve znění předlohy č. 9 a to dnem 1. ledna 2006.

Zastupitelstvo města Brušperk projednalo bez usnesení:

 • Plánovaný termín 21. zasedání zastupitelstva města – 29. března 2006.

Brušperk 10. ledna 2005
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky