21.11.2019 Svátek slaví Albert

Usnesení 22. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 21. června 2006

M – 22/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 88. Zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Svatopluka Slováka a paní Marcely Šodkové o ověření zápisu 21. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. března 2006.
 • 89. Zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města č. 9/2006.
 • 90. Zprávy finančního výboru zastupitelstva města č. 20 a č. 21.
 • 91. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Brušperk za rok 2005.
 • 92. Závěrečný účet a celkové hodnocení zprávy o výsledcích přezkoumání svazku obcí Sdružení města a obcí povodí Ondřejnice se sídlem v Brušperku za rok 2005.
 • 93. Závěrečný zápis a závěr zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obecních televizí, Frýdecká 853, Vratimov za rok 2005.

ZM – 22/ZVOLILO

 • 17. Ověřovatelé zápisu 22. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. 06. 2006:
  paní Růženu Braterovou a Ing. Záviše Cigánka.

ZM – 22/SCHVÁLILO

 • 100. Program 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. 06. 2006.
 • 101. Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací: Základní škola V. Martínka, Brušperk, okres Frýdek-Místek, Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace a Domov důchodců Ondráš, příspěvková organizace za rok 2005 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 • 102. Zařazení podnětů žadatelů čís.1-čís.19 a čís.23-čís.26 do změny č. 5 územního plánu města Brušperk.
 • 103. Pořízení změny č. 5 územního plánu města Brušperk.
 • 104. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperk.

ZM – 22/NESCHVÁLILO

 • 8. Odložit projednání OZV č. 1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Brušperk na příští zasedání zastupitelstva města.

ZM – 22/ROZHODLO

 • 136. Přeúčtovat úplnou náhradu nákladů spojeních s pořízením plánovací dokumentace a plánovacích podkladů změny č. 5 územního plánu města Brušperk jednotlivým žadatelům.
 • 137. O uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky paní Kateřině Švábové, bytem Brušperk, Gruntovní 835 v souladu se Zásadami pro poskytnutí účelových půjček z rozpočtu města k připojení odpadních vod na kanalizaci ve výši 5 000 Kč.
 • 138. O novém názvu ulice „Krátká“ na parc. č. 445-odbočka ulice Hřbitovní.

Zastupitelstvo města Brušperk projednalo bez usnesení:

 • počtu členů zastupitelstva města pro příští volební období podle § 68, odst. 4 zákona čís. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Plánovaný termín 23. zasedání zastupitelstva města – 20. září 2006.

Brušperk 21. června 2006
Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky