7.12.2019 Svátek slaví Ambrož

Usnesení 23. zastupitelstva města

města Brušperk konaného dne 27. září 2006

ZM – 23/VZALO NA VĚDOMÍ

 • 94. Zprávu ověřovatelky zápisu paní Růženy Bratterové o ověření zápisu 22. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 21. června 2006.
 • 95. Zprávu finančního výboru zastupitelstva města č. 22.
 • 96. Rozpočtový výhled města Brušperk na léta 2007 až 2010.

ZM – 23/ZVOLILO

 • 18. Ověřovatelé zápisu 23. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 27. 09. 2006:
  paní Yvettu Daňkovou a pana Lubomíra Dlouhého.

ZM – 23/SCHVÁLILO

 • 105. Program 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 09. 2006.
 • 106. Rozpočtové opatření RO č. III-Z/2006 ve výši 1 260 tis. Kč dle přílohy.
 • 107. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek, jehož obsahem je změna doplňkové činnosti, a to provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím a přílohu č. 3, která vymezuje předání nemovitého a movitého majetku do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití s platností od 1. 9. 2006.
 • 108. Zařazení podnětů žadatelů čís.27, 28, 29 a 30 do změny č. 5 územního plánu města Brušperk.
 • 109. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích.

ZM – 23/VYDALO

 • 1. Dne 27. září 2006 s účinností dnem 1. listopadu 2006 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 o místních poplatcích.

ZM – 23/ROZHODLO

 • 139. O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 83/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Zádvoří paní Mgr. Martě Miresové, bytem Slavíčkova 15, Ostrava za cenu ve výši 928,- Kč z majetku města Brušperk.
 • 140. O převodu nemovité věci – pozemku parc. č. 1005/1 ostatní plocha o výměře 1 358 m2 na k. ú. Brušperk v lokalitě ul. Družstevní společnosti ISA CONSULT, s. r. o., IČ 25815814 za cenu ve výši 30,- Kč/m2 z majetku města Brušperk.
 • 141. O poskytnutí půjčky městu Brušperk, IČ 00296538 na zateplení fasády a soklu a výměnu oken obecního domu č. p. 582 na ul. K Svaté vodě ve výši 885 000 Kč z Fondu rozvoje bydlení v souladu s OZV č. 3/1999, bod 6.11.
 • 142. O uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné půjčky ve výši 25 000,- Kč na překlenutí dlouhodobé tíživé finanční situace manželům Renátě a Petrovi Moravcovým, bytem Brušperk, Zahradní 905.
 • Brušperk 6. října 2006
  Zapsala: Jarmila Humplíková  Rubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky