18.11.2019 Svátek slaví Romana

Usnesení 4. zastupitelstva města

ze 4. zasedání zastupitelstva města Brušperk konaného dne 26. března 2003

ZM – 4/KONSTATUJE, že

 • 6. 4. zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a je schopno se usnášet.
 • 7. K zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města nebyly vzneseny námitky.

ZM – 4/BERE NA VĚDOMÍ

 • 10. Určení pracovníků MěÚ pro 4. zasedání ZM:
  • vedoucí protokolu: Ing. Petr Urbanec
  • zapisovatelka: Jarmila Humplíková.
 • 11. Složení slibu člena zastupitelstva města Ing. Jiřího Dlouhého.
 • 12. Návrh Programu rozvoje města Brušperk – 1. čtení.
 • 13. Den 25. června 2003 jako plánovaný termín 5. zasedání zastupitelstva města.

ZM – 4/URČUJE

 • 5. Ověřovatele zápisu 4. zasedání zastupitelstva města:
  Ing. Pavla Káňu a Ing. Miroslava Konkola.

ZM – 4/SCHVALUJE

 • 13. Program 4. zasedání zastupitelstva města.
 • 14. Rozpočet města Brušperk na rok 2003 v příjmech i výdajích ve výši Kč 48 371 300,-.

ZM – 3/ROZHODUJE

 • 9. O odkoupení pozemku PK p. č. 1051/3 o výměře 534 m2 v lokalitě Borošínská od pana Ing. Petra Laníka, bytem Ostrava-Zábřeh, Alejnikovova 3 za smluvní cenu ve výši Kč 30,-/m2 do majetku města.
 • 10. O peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva města (v současné době Milan Glaser) ve výši Kč 400,- a to dnem 1. ledna 2003.
 • 11. O poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Brušperk ve výši Kč 155 000,-.

ZM – 4/STANOVÍ

 • 7. Příspěvkovým organizacím města:
  Mateřské škole Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace, Základní škole V. Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek a Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace hospodářský výsledek po skončení roku 2003 ve výši Kč 0,-.
 • 8. Příspěvkové organizaci Domovu důchodců Ondráš, příspěvková organizace limit prostředků na platy na rok 2003 ve výši Kč 4 300 000,-.
 • 9. Rozsah prováděných rozpočtových opatření vyhrazených radě města takto:
  • a) bez omezení v rámci jednoho oddílu, § do výše schváleného rozpočtu tohoto oddílu, § dále u účelových dotací a u příjmů či výdajů, jejichž změna vyplývá z nově vydaných nebo změněných právních předpisů, ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů
  • b) do celkové výše 500 tis. Kč/rok z rozpočtové rezervy nebo přesunem mezi jednotlivými oddíly, paragrafy s podmínkou, že rozpočtová rezerva nesmí poklesnout pod úroveň 500 tis. Kč a pro schválení je nutný souhlas všech pěti členů rady města.
 • 10. Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem 1. ledna 2003 ve výši :
  • a) členům rady města (Lubomír Dlouhý, Mgr. Pavel Plečka, Ing. Svatopluk Slovák) Kč 1 680,-
  • b) předsedům výborů zastupitelstva města (Ing. Záviš Cigánek, Marcela Šodková) Kč 1 430,-
  • c) předsedům komisí rady města (Mgr. Jaroslava Neuwirthová) Kč 1 670,-
  • d) členům výborů zastupitelstva města (Yvetta Daňková, Ing. Štěpán Dubový, Mgr. Radek Otrusina) Kč 870,-
  • e) členům komisí rady města Kč 770,-
  • f) členům zastupitelstva města (Růžena Bratterová, Pavel Konečný) Kč 470,-
 • V takto stanovených měsíčních odměnách bodu a) až e) jsou zahrnuty měsíční odměny jako souběh skutečně vykonávaných funkcí.
 • 11. Měsíční odměnu a další odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města dnem složení slibu ve výši : členům zastupitelstva města (Ing. Jiří Dlouhý, Ing. Miroslav Konkol) Kč 470,-.

Ing. Ivan Krupník, starosta, Ing. Pavel Káňa, místostarosta
Brušperk 26. března 2003

Zapsala: Jarmila HumplíkováRubrika: Usnesení zastupitelstva městaKontaktní údaje

Městský úřad Brušperk
K Náměstí 22
739 44 Brušperk

Tel: 591 144 451

E-mail:
urad@brusperk-mesto.cz

IČ: 00296538
DIČ: CZ00296538

Č. účtu: 190526977/0300

Datová schránka: 37cbe8h

Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Čtvrtek:
13:00 - 15:00

Pátek:
8:00 - 11:30

Stavební úřad Brušperk

Úřední hodiny:
pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00

Úřední deska

Usnesení rady města

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Informační centrum Brušperk

Informační centrum Brušperk

Kalendář

http://www.slunecno.cz/pocasi-na-web/
Databáze firem Evropské databanky